Frövetterstorp

Bjurkärns s:n Jordebok 1701: ¼ krono.

1691/2-1 Jon Olofsson gm
1691/2-2 Karin Persdotter Boviken
1693/1-1 Jon Olofsson gm
1693/1-2 Karin Persdotter
1697/2-1 Jon Olofsson
1697/2-2 Per Persson
1698/2-1 Jon Olofsson
1698/2-2 Lars Matsson svå Ullvetterstorp
1698/2-3 Jon Olofsson
17000305-19-S Jon
17001010-17-S Jon Olofsson
17001010-20-S Jon Olsson
17010925-01-B Karin Persdotter
17091006-06-Ö-1 Karin Persdotter gm
17091006-06-Ö-2 Jon Olofsson
17101003-08-H-1 Karin Persdotter gm
17101003-08-H-2 Jon Olofsson
17101003-09-S Karin Persdotter
17170305-24-H Karin Persdotter
17171014-04-H Karin Persdotter
17171014-04-H Per Persson
17190831-37-H Olof Olofsson