Forsby

Karlskoga s:n Jordebok 1701: ¼ skatte.

1651 Anders Nilsson
1666/2 Anders Nilsson
1670/3-1 Anders
1670/3-2 Eskil Knutsbo
1673/1 Anders
1681/2 Eskil Nilsson
1692/1 Marit Larsdotter h
1693/1 Eskil Nilsson
1696/1 Brita Larsdotter pa
1696/2 Eskil
1699/1 Eskil Nilsson
17121007-09-Ö Lennart Tosengsson
17140216-09-F Margareta Elofsdotter
17160827-04-S Lennart Tosengsson svå i Knapped
17190420-26-H Nils Eskilsson