Finnebäck

Karlskoga s:n. Upptaget 1580 av Per Jordebok 1633:½ skatte. Jordebok 1701: ½ skatte.

1629 Per Eskilsson
1652 Huge Andersson Strömtorp
1659 Kerstin Olofsdotter
1663/1 Kerstin Olofsdotter
1671/1-1 Per Persson gm
1671/1-2 Barbro Persdotter g1m
1671/1-3 Hogar
1671/1-4 Per Hogardsson
1671/1-5 Per Hogarsson sn gm
1671/1-6 Barbro Persdotter g2m
1671/1-7 Per Persson
1673/2-1 Huge Andersson
1673/2-2 Olof Pädersson måg Bäck
1673/3 Pär Pärsson
1675/1 Olof Pärsson
1676/2-1 Hoge Andersson
1676/2-2 Olof Pärsson
1677/2 Olof Persson
1679/1-1 Pär Hogesson
1679/1-1 Anders Hogesson d
1679/1-2 Olof Persson
1679/1-2 Karin Andersdotter dr
1682/1 Pär Hogesson
1688/2-1 Per Hogesson
1688/2-2 Margareta Hågesdotter ä
1688/2-3 Olof Nilsson
1690/2-1 Hoge Andersson
1690/2-2 Margareta Hogesdotter dr
1690/2-3 Anders Hogesson sn
1690/2-4 Elin Hogesdotter dr Gräsholmen
1690/2-5 Kerstin Hogesdotter dr Stråningstorp
1692/1-1 Olof Persson
1692/1-2 Eskil Persson d
1692/1-3 Lars Persson
1693/2 Lars Persson dg
1696/1-1 Olof Persson
1696/1-2 Olof Olsson sn
1696/1-3 Eskil Olofsson sn
1696/1-4 Anders Olofsson sn
1699/1 Per Håkansson
1700925-30-A-2 Lisbet Persdotter dr
17010311-02-H Erik Håkansson
17010925-51-A-1 Per Hugesson gm
17010925-51-A-2 Kerstin Larsdotter
17010925-51-A-3 Erik Håkansson måg gm
17010925-51-A-4 Elin Persdotter
17010925-58-U Margareta Hugesdotter s dr Västansjö
17020319-40-U Margareta Hugesdotter
17020820-71-U Margareta Hugesdotter
17030323-30-H-1 Per Olofsson
17030323-30-H-2 Anders Olofsson
17030817-09-L Elin Andersdotter kn ä
17050306-26-H Margareta Hugesdotter
17050925-30-A-1 Per Hogesson
17050925-30-A-3 Erik Håkansson måg
17060806-23-A Eskil Olofsson
17060806-23-A Olof Olofsson
17060806-26-H Olof Olofsson b i Strömtorp
17070806-07-S Eskil Olofsson
17070806-07-S Olof Olofsson
17070806-07-S Per Olofsson
17080915-17-L Eskil Olofsson
17080915-17-L Olof Persson dg
17090309-01-H-1 Brita Tomasdotter gm
17090309-01-H-2 Per Olofsson
17090309-30-S Olof Nilsson skomakare
17101003-35-S Olof Olofsson
17111016-38-S Olof Olofsson
17170305-41-B Erik Håkansson
17180901-36-H Eskil Olofsson
17180901-36-H Olof Olofsson