Espsätter

Karlskoga s:n. Skattlagt 1683, upptaget på Granberga ägor. Jordebok 1701: bergskronotorpare.

1673/1 Jöns Hindersson
1674/2 Jöns Hindriksson
1677/1 Anna Olsdotter h
1683/2 Jöns Hindersson
1689/2 Per Jonsson
1692/1-1 Per Jönsson
1692/1-2 Annika Olsdotter m
1692/2-1 Per Jönsson
1692/2-2 Marit Månsdotter
1695/1 Per Jönsson
1696/2 Bonde Jönsson
17001010-27-S Per Jönsson
17020820-53-S Olof
17060410-17-S Olof Nilsson
17070806-16 Olof Nilsson
17080915-35-H Kerstin Jönsdotter
17150825-24-Ö Olof Nilsson
17180901-38-Ö-1 Olof Nilsson
17180901-38-Ö-2 Annika Olofsdotter svm