Esphöjden

Karlskoga s:n. Upptaget 1649 på Kölebråtens ägor. Jordebok 1701: ¼ skatte.

1649-1 Peder Nilsson
1649-2 Nils Pedersson f Kölebråten
1649-3 Karin Larsdotter
1663/1 Lars Larsson
1664/1 Per Nilsson
1669/1 Karin h
1669/2 Karin h
1674/1 Nils Persson
1681/2 Nils Persson
1682/1 Nils Persson
1682/2 Nils Persson
1684/1-1 Lars Persson
1684/1-2 Nils Persson b
1685/2 Lars Pedersson
1686/1-1 Nils Persson
1686/1-2 Lars Persson b
1687/2-1 Nils Persson
1687/2-2 Lars Persson b
1688/1 Måns Eriksson
1688/2 Nils Persson
1690/1-1 Nils Persson
1690/1-2 Lars Persson
1690/1-3 Per Nilsson
1690/2-1 Lars Persson
1690/2-2 Nils Persson
1690/2-3 Marit Olsdotter
1690/2-4 Nils Persson
1692/1-1 Lars Persson
1692/1-2 Agnis s Immen
1692/1-3 Kerstin s Immen
1692/1-4 Lars Persson
1692/1-5 Jakob Larsson sn
1692/1-6 Per Nilsson d
1692/1-7 Lars Persson sn
1692/1-8 Nils Persson sn
1692/2-1 Nils Persson
1692/2-2 Jakob Larsson sn b
1695/2 Jakob Larsson
1696/2-1 Jakob Larsson
1696/2-2 Nils Persson fb
1697/1-1 Lars Persson
1697/1-2 Jakob Larsson sn
1697/1-3 Jakob Larsson
1697/1-4 Gunilla Jonsdotter fb h
1697/2-1 Nils Persson
1697/2-2 Gunilla Jönsdotter gm
1697/2-3 Agnis Persdotter
1697/2-4 Kerstin Persdotter s
1697/2-5 Lars Persson b
1697/2-6 Jakob Larsson
1698/1-1 Lars Persson
1698/1-2 Jakob Larsson sn
1698/1-3 Jakob Larsson
1698/1-4 Lars Persson
1698/2-1 Lars Persson
1698/2-2 Jakob Larsson sn
1698/2-3 Nils Persson
17020319-27-Ö Jakob
17030817-52-A-1 Lars Persson gm
17030817-52-A-2 Gunilla Andersdotter
17040923-05-Ö Nils Persson
17040923-41-A-1 Nils Persson
17040923-41-A-2 Brita Persdotter s
17040923-42-A-1 Nils Persson
17040923-42-A-2 Per Nilsson f
17050306-25-S Nils Persson
17050925-17 Nils Persson
17050925-47-S Jacob Larsson
17060806-01-S Karin Nilsdotter pa
17060806-04-A Gunilla Jonsdotter måg i Lanhöjden
17111016-26-Ö Bengt Nilsson
17111016-26-Ö-1 Gunilla Andersdotter
17111016-26-Ö-1 Jakob Larsson d gm
17160711-01 Bengt Nilsson
17160711-01 Nils Nilsson
17160711-01 Per Nilsson
17190831-42-H Nils Nilsson