Espenäs

Karlskoga s:n. Även Kärretorp. Skattlagt 28/2 1597. Jordebok 1633:¼ krono. Jordebok 1701: ¼ krono.

1653-1 Anders Andersson
1653-2 Johan Olofsson
1654-1 Eskil Jonsson
1654-2 Eskil Jonsson
1663/1 Eskil Jonsson
1669/1 Jöran
1673/2 Göran Olofsson
1673/3 Jöran Olofsson
1681/1 Göran Olofsson
1685/2 Jöran Olofsson
1688/1 Lars
1688/2 Jon Göransson
1692/2-1 Marit Eskilsdotter
1692/2-2 Peder Eskilsson b Stråbergsmyren
1693/2 Jöran Olofsson
1695/1-1 Per Olsson
1695/1-2 Jon Jöransson
1695/2-1 Lars Nilsson
1695/2-2 Kerstin Jonsdotter svä
1695/2-3 Per Olofsson måg
1695/2-4 Margareta Eskilsdotter
1695/2-5 Anders Eskilsson b
1698/2 Olof Björnsson
1699/1 Jöns
17000305-32-S Per Olofsson
17001010-13-H Jon Göransson
17001010-13-H Mårten Göransson
17001010-16-H Jon Göransson
17001010-16-H Mårten Göransson
17001010-29-S Per Eriksson kn
17010311-04-A Mårten Göransson
17060410-38-A Per Olofsson b i Linnebäck
17060806-23-A Jon Håkansson
17060806-23-A Per Olofsson
17090309-03 Jon Håkansson
17090309-03 Jon Jöransson
17090309-03 Mårten Jöransson
17121007-25-B Mårten Göransson
17150825-21-H Jon Håkansson
17150825-21-H Jon Jöransson
17150825-21-H Mårten Jöransson
17150825-31-Ö Jöns Persson sockenskräddare
17160308-01-L Jöns Persson
17160308-16-H Jon Håkansson b i Östervik
17160827-35-Ö Jöns Persson skräddare