Emterud

Bjurtjärns s:n. Upptaget 1590. Jordebok 1701: 1/8 krono.

1677/2 Ingeborg Nilsdotter
1678/1 Lars Nilsson
1679/2-1 Malin Persdotter
1679/2-2 Nils sn
1688/1-1 Olof Jonsson
1688/1-2 Lars Jonsson b
1688/1-3 Jon Bengtsson sf Mörkevikstorp