Register till Karlskoga härads domböcker


Registret nedan är en del av det tryckta registret. Jag har uteslutit vissa ortnamn som antingen ligger utanför socknarna
Karlskoga och Bjurtjärn och i vissa fall också om det förekommer ett fåtal gånger. Vill du ha ett komplett register, som du
dessutom kan bläddra i när du sitter i fåtöljen, ska du vända dig till Karlskoga hembygdsförening.

Förklaringar


A
Abborrkärn
Agen
Aggerud
Alkvettern
 
B


Backa
Backeberga
Backebergstorp
Berg
Bjurkärn
Bjurkärnstorp
Björkborns hammare
Björkbornstorp
Björkeberg
Björkhöjden
Björkmo
Björndalen
Björtorp
Blinäs
Bo
Bo hammare
Bo kvarn
Bodalen
Bohult
Bokärr
Botorp
Bovik
Bratta
Brattbäcken
Bredgården
Bredgårdstorp
Bredsätter
Brickegården
Brickegårdstorp
Bricketorp
Brunnstorp
Bråten
Brännebacken
Bäck
Bäcktorp
 
D


Dalbäcken
Dalsmund
Dankebacken
Degerfors bruk
Degerfors hammare
Degerfors kvarn
Degernäs
Degernästorp
Djupnoret
Duvedalen
Duvedalstorp
 
E


Elgsimmen
Elgsimstorp
Emterud
Espedalen
Espenäs
Esphöjden
Espsätter
 
F


Fallet
Fernbotten
Finnebäck
Fiskesjön
Fisklösen
Forsby
Forsnäs
Frövetterssund
Frövetterstorp
Fuglemon
 
G

Gottebol
Granberga
Granbergsdalen
Granbergsdalshyttan
Granviken
Granåsen
Gräsholmen
Gräsholmstorp
Gräsmossen
Gälleråsen
Gällsjötorp
 
H

Hedås
Herrnäs
Herrsjötorp
Holmtorp
Holsjötorp
Hult
Hytte
Högberg
Högfors
Högåsen
Höjden
 
I
Immen
Immetorp
 
K

Karlstorp
Karåsen
Kedjeåsen
Kexsundet
Kilsta
Knapped
Knutsbol
Kolarhagen
Kortfors
Kortfors hammar
Kråkelund
Kvarntorp
Kväggen
Kväggeshyttan
Kväggestorp
Källmo
Kärne
Kärret
Kölebråten
 
L

Labbesand
Lanfors hammar
Lanhöjden
Lemås
Lervik
Lervikstorp
Lerängen
Lilla Strömtorp
Linhult
Linnebäck
Linnebäckstorp
Linnehöjden
Linås
Lofallet
Lonhöjden
Lonskullen
Lontorp
Losseby
Lund
Luned
Lövnäs
Lövnästorp
 
M

Malmhöjden
Mossberga
Mossen
Mosserud
Mörkviken
Mörkvikstorp
 
N

Nolby
Nolhult
Nolås
Nyböle
Nytorp
Näs
 
R

Rishöjden
Rosendal
Råbäck
Råglanda
Råhult
Råtorp
 
S

Sandsjötorp
Sandviken
Sibbo
Sibbohult
Sjötorp
Skattkärrsedet
Skogkärr
Skråmmen
Släbråten
Smedstorp
Spjutberg
Stenbäcken
Stenkullen
Stensnäs
Stensviken
Stockberga
Stockfallet
Stockforsen
Stockviken
Stockvikstorp
Stolpetorp
Stora Strömtorp
Storängen
Storängstorp
Stråbergsmyren
Stråbergsmyretorp
Stråningstorp
Strömed
Sundet
Sundstorp
Svartbäcken
Sågen
Säviken
 
T

Torpskog
Trehörningen
Trettondekärn
Tvärån
Tåbäcken
Tällekullen
 
U
Ullvettern
Ullvetterstorp
Utterbäck
 
V

Vall
Valåsen
Vibäck
Vismen
Vismenästorp
Viviken
Våtsjötorp
Värnäsviken
Värnäsvikstorp
Väsby
Västansjö
Västra Kedjeåsen
Västra Kärne
Västra Lontorp
Västra Mörkviken
Västra Nytorp
 
Å

Ålkärr
Åsbergstorp
Åsbergsviken
Åsjöhult
Åsjöhyttan
Åsjöhytteskogen
Åsjöhyttetorp
Åsviken
Åtorp
 
Ä

Ängebäck
 
Ö

Ökna
Ölsboda
Ölsdalen
Ölsdalstorp
Östervik
Östra Kedjeåsen
Östra Kärne
 

 

 

Typ av mål (förklaringar).
Top

A= Mål rörande arv, både ifråga om hemman och inventarier.
B= Brottsmål d v s, stölder, slagsmål, mord etc.
F= Mål rörande beskyllning och förtal.
H= Rågångsförrättningar och tvister rörande hemmans gränser m m.
L= Sexuella brott d v s hor, lönskaläge, tidelag m m.
S= Ekonomiska mål
Ö= Övriga mål, oftast rörande tillsättning av sockenmän

Förkortningar

I den högra kolumnen redovisas personerna samt eventuella titlar och släktskap mellan personerna. Nedan anges de
förkortningar jag använt mig av i denna del. I de fall ortnamn förekommer i denna del, är de en hänvisning till den ort där
personen eller förälder till denne förekommer.

b skr= bruksskrivare gg= gästgivare s= syster
b sn= brorson gl= gammal sd= styvdotter
b= bror gm= gift med sf= styvfar
bh= brorshustru h-patron= hammarpatron sm= styvmor
d= död h-smed= hammarsmed sn= son
dg= dräng h= hustru ss= styvson
dr= dotter kn= knekt svf= svärfar
f= far m= mor svm= svärmor
fb= farbror måg= måg svå= svåger
ff= farfar nm= nämndeman svä= svägerska
fs= faster p= pojke ä= änka/änkling
g1m= gift första gången med pa= piga