Djupnoret

Bjurkärns s:n. Upptaget 1584. Skattlagt 1591 av Jöns. Jordebok 1701: 1/3 krono.

1652-1 Anund
1652-2 Bryngel
1670/2-1 Måns Anundsson
1670/2-2 Bryngel
1671/1 Måns Anundsson
1672/1 Sigri Anundsdotter
17070313-02-L Ingeborg Månsdotter
17180901-23-H Carl Nilsson