Dankebacken

Karlskoga s:n . Upptaget på Valås bruks ägor.

1690/2 Elias Larsson
1690/2 Jöns Persson
1690/2 Per Jönsson
1693/2 Ingeborg Matsdotter
17040923-17-B Måns Persson
17070806-8- Per Jonsson
17160308-19-S Catarina Månsdotter pa