Brunnstorp

Bjurkärns s:n. Även Stockfallet. Jordebok 1701: ¼ krono.

17100308-07-B Nils Larsson
17111016-23-H-1 Erik Olsson
17111016-23-H-2 Lars Olsson b
17140831-07-1 Erik Olofsson d gm
17140831-07-2 Britta Sigfridsdotter
17140831-07-3 Annika Eriksdotter dr gm
17140831-07-4 Anders Eskilsson
17150308-10-AH- Anders Eskilsson
17150308-10-AH- Britta Sigfridsdotter
17150308-11-A-1 Erik Olofsson d gm
17150308-11-A-2 Britta Sigfridsdotter
17160308-08-1 Brita Sigfridsdotter
17160308-08-2 Anders Eskilsson måg
17160827-21-H Anders Eskilsson
17160827-21-H Nils Larsson
17160827-23-Ö Brita Sigfridsdotter
17160827-23-Ö Ingiel Eriksdotter
17160827-29-Ö Anders Eskilsson
17170305-10-A Anders Eskilsson
17170305-10-A Erik Olofsson d
17170305-10-A Ingiel Olofsdotter
17170305-10-A Kerstin Olofsdotter
17170305-10-A Margareta Olofsdotter
17180310-20-B-1 Anders Eskilsson
17180310-20-B-2 Brita Sigfridsdotter svm
17180310-21-B Anders Eskilsson
17180310-21-B Nils Larsson
17190831-38-S-1 Anders Eskilsson
17190831-38-S-2 Brita Sigfridsdotter svm