Bricketorp

Karlskoga s:n. Upptaget 1584 av Olof, skattlagt 1591. Skall enligt annan uppgift vara upptaget 1640 på Labbesands ägor. Jordebok 1701: ¼ krono.

1640 Per Månsson
1660 Per Månsson
1678/2-1 Nils Persson
1678/2-2 Påvel Olofsson svf Brännebacken
1697/1 Nils Persson
1697/2 Olof Nilsson
1697/2 Per Persson
17020319-3-A Per Persson
17060806-27-B Jon Nilsson b
17060806-27-B Margareta Nilsdotter
17060806-27-B Nils Persson
17130310-13-S-1 Olof Nilsson
17130310-13-S-2 Lisbet Nilsdotter svm
17150308-40-Ö Johan Nilsson
17150308-40-Ö Jordan Jordansson
17150308-40-Ö Jöns Eriksson
17160308-19-S Johan Nilsson
17160827-5-1 Lisbet Nilsdotter
17160827-5-2 Johan Nilsson sn
17190831-10-S Johan Nilsson