Brickegårdstorp

Karlskoga s:n. Upptaget 1585, skattlagt 1591 av Jordan. Jordebok 1633:½ arv och eget. Jordebok 1701: ½ skatte.

1673/2 Måns Arvidsson
1698/1 Jon Olofsson
1698/1-1 Pär Arvidsson
1698/1-2 Arvid Matsson f
1698/1-3 Nils Matsson f b
17140216-30-A Ingrid Olofsdotter
17140216-30-A Olof Nilsson
17140216-30-A Olof Nilsson d