Brattbäcken

1681/2-1 Lars Matsson
1681/2-2 Ilin Larsdotter dr
17020319-27-Ö Lars
17040229-33-F Elin Larsdotter ä
17040229-33-F Karin Olofsdotter ä
17040923-11-B Bengt Gunnarsson
17040923-11-B Lars Matsson
17160827-4-S Lars Matsson