Björndalen

Karlskoga s:n. Även Björnebäcken. Upptaget 1675. Jordebok 1701: ¼ krono.

1676/1 Nils Månsson
1679/1 Nils Månsson
1680/1 Ingrid Pärsdotter pa
1680/1 Nils Månsson
1680/2 Nils Månsson
1683/2 Nils Månsson
17000305-33-Ö Nils Månsson
17020319-20-S Nils Månsson
17040923-33-F Per Olofsson Björnunge kn
17150713-1-1 Nils Månsson
17150713-1-2 Daniel Nilsson sn