Björkmo

Karlskoga s:n. Även Miöbeken. Upptaget 1638 på Granberga ägor. Jordebok 1701: ¼ skatte

1647 Nils Bertilsson
1647 Nils Bertilsson
1648 Nils Bertilsson
1651 Nils Bertilsson
1652-1 Nils
1652-2 Bertil Simonsson f Agen
1653 Nils Bertilsson
1653 Nils Bertilsson
1654 Nils Bertilsson
1657 Nils Bertilsson
1660/2 Nils Bertilsson
1662/2 Nils Bertilsson
1663/1 Nils Bertilsson
1667/1 Nils Bertilsson
1667/2 Nils Bertilsson
1670-3 Nils
1670/2-1 Nils Bertilsson g1m
1670/2-2 Brita Hindriksdotter Tällekullen
1670/2-3 Anders b
1670/2-4 Hindrik b
1670/2-5 Jöns b Mossen
1670/2-6 Olof b
1670/2-7 Mats b Sandviken
1670/2-8 Per b Holmtorp
1670/2-9 Erik Grelsson svå Vismen
1673/2 Nils Bertilsson
1685/2 Nils
1688/1 Simon Nilsson nm
1692/1 Simon Nilsson d
1694/2 Hindrik Hansson
1697/1 Hindrik Hansson
1697/1 Ingri Olsdotter
1697/1 Maria Hindriksdotter dr
1697/2 Nils Simonsson dg
1698/2 Ingri Olsdotter
1698/2 Ingri Olsdotter ä
17001010-14-B Nils Simonsson
17001010-14-B-1 Hindrik Hansson gm
17001010-14-B-2 Elin Nilsdotter
17010311-19-S Hindrik Hansson
17040229-31-S Hindrik Lang
17040229-31-S Nils Simonsson
17040229-7-S Hendrik Lang smed
17040229-7-S Nils Simonsson
17050306-15- Hans Hindriksson
17050306-15- Nils Simonsson
17050306-22- Nils Simonsson
17060410-6- Nils Simonsson
170608-38-H Hindrik Lang
17070313-8-A-1 Hindrik Lang
17070313-8-A-2 Hans Lang b Valåsen
17080915-18-1 Nils Simonsson
17080915-18-2 Ingrid Simonsson s Ölsdalen
17090309-13-S Nils Simonsson
17100308-37-S Nils Simonsson
17130901-51-H Hindrik Lang
17130901-51-H Nils Simonsson
17150825-54-H Hans Hindriksson
17150825-54-H Nils Simonsson
17180901- Nils Simonsson