Björkhöjden

Bjurkärns s:n. Skattlagt 1648. Jordebok 1701: ¼ krono.

1654 Lars Nilsson
1661 Lars Nilsson
1670/3 Per
1683 Kerstin Larsdotter pa
1692/1 Sven Eriksson
1697/2 Jon Eriksson dg
17030817-15-Ö Sven Eriksson
17040923-25-Ö Jon Persson
17150308-02-B Sven Eriksson
17190420-43-S-1 Sven Eriksson
17190420-43-S-2 Anders Svensson sn
17190831-34-F Sven Eriksson