Backeberga

Karlskoga s:n . Även Backebergshälla. Upptaget 1630 på Lerängens ägor. Jordebok 1701: ¼ skatte.

1630 Nils Larsson
1647 Nils Larsson
1654 Erik Folkesson
1657 Erik Folkesson
1658 Erik Folkesson
1660 Erik Folkesson
1664/2 Erik Folkesson
1666/2 Erik Folkesson
1667/1 Erik Folkesson
1667/2 Erik Folkesson
1670/1 Erik Folkesson
1670/3 Erik Folkesson
1673/1 Erik Folkesson
1681/1 Erik Folkesson
1684/1 Olof Eriksson
1693/2 Erik Folkesson
17050306-19-L Nils Persson dg
17070806-30-A Anders Asmundsson
17070806-30-A-1 Elin Nilsdotter gm
17070806-30-A-2 Nils Larsson f Duvedalen
17091006-28-A Anders Asmundsson
17091006-37-S Anders Asmundsson
17150825-44-B Anders Asmundsson
17150825-44-B Kerstin Larsdotter
17150825-44-B Olof Eriksson
17150825-44-B Segri Olsdotter dr pa
17171014-53-S Anders Asmundsson