Åtorp

Bjurkärns s:n. Upptaget 1683. Jordebok 1701: ¼ krono.

1690/1 Hans
1690/1 Olof
1690/2 Hans Eriksson
1692/2 Måns Eriksson
1693/1 Olof Persson
1698/1 Isak Olsson
1699/1 Hans Eriksson
1699/2 Hans
17030817-08-S Olof Persson
17040923-20-B Olof Persson
17060806-35-B Olof Persson
17080915-13-S Olof Persson
17101003-07-H Olof Persson
17130310-11-S Jon Eskilsson
17130901-29-H Jon Eskilsson