Åsjöhytteskogen

Bjurkärns s:n. Även Skog. Jordebok 1701: upptaget 1694

1673/3 Olof Andersson
1685/2-1 Sven Nilsson gm
1685/2-2 Karin Rasmusdotter
17010925-04-S Per Olofsson
17050925-37-S Per Olofsson
17150825-11-H Marit Gustafsdotter