Agen

Karlskoga s:n. Även Bottesbol. Upptaget 1581 av Jöns Larsson och Mattes. Peder 1605, Bertil 1607-20. Nedbrunnet
8/5 1640. Jordebok 1633:¼ krono. Jordebok 1701: 1/3 krono.

1631 Karin Bertilsdotter
1640 Bertil
1642 Bertil Simonsson
1642 Mats Larsson
1642 Olof Larsson
1645 Bertil Simonsson
1651 Bertil Simonsson
1651 Brita Bertilsdotter
1652 Anna Bertilsdotter
1652-1 Bertil
1652-2 Nils sn Björkmo
1653-1 Bertil Simonsson d
1653-2 Brita Bertilsdotter dr Aggerud
1653-3 Håkan Jonsson måg Ängebäck
1653-4 Markus Markusson måg Granberga
1653-5 Nils Bertilsson sn Björkmo
1655 Lars Larsson
1655 Simon Simonsson
1657 Erik Bertilsson
1657 Erik Bertilsson
1657 Simon Bertilsson
1659 Erik Bertilsson
1659 Simon Bertilsson b
1660/2-1 Simon Bertilsson gm
1660/2-2 Kerstin Påvelsdotter
1662/2 Erik Bertilsson
1662/2 Simon Bertilsson
1664/2 Simon Bertilsson
1667/2 Erik Bertilsson
1668/1 Erik Bertilsson
1669/1 Erik Bertilsson
1671/2 Bertil
1672/1 Erik
1673/3 Erik
1674/1 Erik Bertilsson
1674/1 Simon Bertilsson
1675/1 Erik Bertilsson
1677/2 Simon Bertilsson
1680/2-1 Bertil Ersson
1680/2-2 Simon Bertilsson fb
1680/2-3 Karin Hogesdotter svä
1681/1 Bertil Simonsson d
1681/1 Erik Bertilsson d
1681/1 Simon Bertilsson sn
1683/1-1 Simon
1683/1-2 Bertil Eriksson b sn
1684/1 Bertil Eriksson
1684/1 Simon
1685/1 Peder Eriksson
1685/2 Simon Bertilsson
1685/2 Simon Bertilsson
1686/2 Olof Eriksson
1687/1 Erik Simonsson
1687/1 Simon Bertilsson f
1687/2 Bertil Eriksson
1687/2 Simon Bertilsson
1688/1 Olof Simonsson
1688/2 Bertil Eriksson
1688/2 Olof Eriksson b
1688/2 Olof Simonsson
1689/1 Erik Simonsson
1690/1 Olof Simonsson
1690/1 Simon Bertilsson
1691/1 Bertil Eriksson
1691/2 Bertil Eriksson
1691/2 Bertil Eriksson
1691/2 Nils Spik
1691/2 Simon Bertilsson
1691/2 Simon Bertilsson
1692/1-1 Jakob Andersson m Gunilla Håkansdotter i Ängebäck gm
1692/1-2 Maria Eriksdotter
1693/2-1 Jakob Andersson gm
1693/2-2 Marit Eriksdotter
1694/1 Jakob Andersson
1694/1 Jakob Andersson
1694/2 Nils Persson
1697/2 Bertil
1698/1 Nils Persson
17000305-7-A-1 Simon Bertilsson
17000305-7-A-2 Maria Simonsdotter dr
17010311-2-S Simon
17010311-25-B Johan Olofsson dg
17020820-18-B Simon Bertilsson
17020820-38-F Simon Bertilsson
17020820-7-A Bertil Eriksson
17020820-7-A Lisken Eriksdotter
17030323-19-A Bertil Eriksson
17030323-19-A Lisken Eriksdotter s
17030817-19-A Karin dr
17030817-19-A Simon Bertilsson
17040923-28 Bertil
17040923-59-S Bertil Eriksson
17060410-9-S Erik Nilsson gm
17060410-9-S Karin Simonsdotter s Strömtorp
17060410-9-S Olof Simonsson
17070313-43-B-1 Nils Nilsson gm
17070313-43-B-2 Brita Simonsdotter
17070313-43-B-3 Karin Simonsdotter s Strömtorp
17070806-HA-1 Erik Nilsson gm
17070806-HA-2 Brita Simonsdotter
17080915-22-S Erik Nilsson
17080915-40-A Simon Bertilsson d
17101003-17-A-1 Bertil Eriksson
17101003-17-A-2 Annika Eriksdotter s d
17130310-10-S Erik Nilsson
17130310-5-S Erik Nilsson
17130901-36-H Bertil
17130901-36-H Erik
17160827-37 Erik Nilsson
17190831-36-H Bertil Eriksson