Tynningstorp

Torpet är upptaget på Tynninge ägor. Eftersom Tynninge är beläget i Kumla socken är det uppenbart att gränserna i den
södra delen av Ekeby så sent som vid övergången till 1600-talet har varit skiftande. Här möts två härader, Kumla och
Sköllersta. De båda socknarna med samma namn skiljs av endast en ca 2 km bred tunga av Ekeby socken. Namnet
Tynninge har av Lars Hellberg tolkats som "den med törnbuskar bevuxna ängen". Tynningstorp redovisas tidigast i
årliga räntan under Kumla socken. 1603-1615 anges det som ett nybygge. År 1622 redovisas torpet liggande i Ekeby
socken.

Tynningstorp 1622 Årlig ränta Nils Torpare, åker till 1/3 tunnland, äng till 5 lass, skog och mulbete gott, humlegård till 10 stänger, fiskevatten inget
Tynningstorp 1668 Mantalslängd Olof Larsson 2