Torsta

I torstum 26/10 1424 Örebro RAP, thorista 1549, torista 1554, torsta 1573, torsta 1591

Ingemund i thorasta är omnämnd 10/3 1458 Sköllersta. Förleden kommer av mansnamnet Tore. Under 1500-talet består
byn av två skattehemman och ett frälsehemman.

Ägonamn
Fallapussen, Rasskogen ( av rask=skräp), Bergtäppan , Dalmansåkrarna, Lenåkrarna, Aspeglappen, Baggafors=ett dike (Ortnamnsarkivet)
Torsta- Norrgården, Frälsehemmanet och Mellangården (Sockenstämma 1774)
Norra gården, Mellangården, Södra gården (Geometrisk jordebok 1689)
Backaskiftena, Bergtäppan, Bäcklindorna, Bäcklunsar, Bäcktäppan, Bäckåkrarna, Flaterna, Havreängstegarna, Kohagen, Krokarne, Krokskiftena, Kroktvärarne, Landsvägsskiftena, Lenåkrarna, Lillängen, Löten, Norra Dalmarsåkrarna, Norre brunn, Rasskogen, Sandstensbrotten, Streterna, Sumparne, Södra Dalmarsåkrarna, Torpane, Torsta asphagar, Torsta löt, Tväran, Vallbyskiftena, Västra vråen. (laga skifteshandlingar)

1549

Årlig ränta

Karl

12 öresland

1549

Årlig ränta

Nils

12 öresland

1554

Årlig ränta

Anders Persson

Frälselandbo

1555

Årlig ränta

Karll

10 öresland 16 penningland skatte

1555

Årlig ränta

Jon Börgesson

5 öresland skatte

1555

Årlig ränta

Anders Persson

Frälse

1556

Årlig ränta

Karll Nilsson

10 öresland 16 penningland skatte

1556

Årlig ränta

Jon Börgesson

5 öresland skatte

1556

Årlig ränta

Anders Persson

Frälse

1560

Årlig ränta

Karl

10 öresland 16 penningland skatte

1560

Årlig ränta

Jon Törilsson

5 öresland skatte

1560

Årlig ränta

Folke

Frälse

1561

Tiondelängd

Joen Månsson

9 öresland 1 örtugland = 14 ha

1561

Tiondelängd

Joen Tyresson

9 öresland 1 örtugland = 14 ha

1561

Tiondelängd

Olof Nilsson

5 öresland 8 penningland = 8 ha

1562

Årlig ränta

Karl

9 öresland 8 penningland

1562

Årlig ränta

Joen

9 öresland 8 penningland

1566

Tionde

Joen

9 öresland 1 penningland skatte

1566

Tionde

Joen Månsson

9 öresland 1 penningland skatte

1566

Tionde

Oloff

16 örtugland frälse

1567

Årlig ränta

Moens Eriksson

9 öresland 8 penningland skatte

1567

Årlig ränta

Joen

9 öresland 8 penningland skatte

1567

Årlig ränta

Per Olsson

Frälse

1572

Avkort

Lasse Persson

Hel gård, knekt

1572

Avkort

Per

Knekt på frälset

1572

Avkort

Frälsehemman, öde

1573

Årlig ränta

Per

9 öresland 8 penningland = 14 ha

1573

Årlig ränta

Lasse Persson

9 öresland 8 penningland = 14 ha

1573

Årlig ränta

Per

Frälselandbo

1575

Årlig ränta

Per

9 öresland 8 penningland skatte

1575

Årlig ränta

Lasse Persson

9 öresland 8 penningland skatte

1575

Årlig ränta

Torbjörn

Frälse

1576

Tionde

Per

1576

Tionde

Lasse

1576

Tionde

Storbjörn

1576

Årlig ränta

Per Eriksson

9 öre 8 penningland skatte

1576

Årlig ränta

Lasse Persson

9 öre 8 penningland skatte

1576

Årlig ränta

Storbjörn

Frälse

1577

Årlig ränta

Per

9 öre 8 penningland skatte

1577

Årlig ränta

Lasse Persson

9 öre 8 penningland skatte

1577

Årlig ränta

Storbjörn

Frälse

1578

Tionde

Per

1578

Tionde

Lasse

1578

Tionde

Storbjörn

1579

Tionde

Per

1579

Tionde

Lasse

1579

Tionde

Storbjörn

1581

Årlig ränta

Per

9 öre 8 penningland skatte

1581

Årlig ränta

Lasse Persson

9 öre 8 penningland skatte

1591

Årlig ränta

Per

9 öresland 5 penningland

1591

Årlig ränta

Lasse Persson

9 öresland 8 penningland

1591

Årlig ränta

Torbjörn

Frälselandbo

1595

Årlig ränta

Joen

9 öresland

1595

Årlig ränta

Lasse Persson

9 öresland 8 penningland

1597

Tiondelängd

Jon

1597

Tiondelängd

Per

1597

Tiondelängd

Anders

1622

Årlig ränta

Sven Ingelsson

1 skatte åker till 1 markland äng till 16 lass hö, skog mulbete och fiskevatten ingen, humlegård till 20 stänger

1622

Årlig ränta

Lars Larsson

Lika med Sven Ingelsson

1622

Boskapslängd

Nils

Sto 2, oxe 1, stut 3, ko 2, kviga 2, får7, svin 2, utsäde 10 tunnor

1622

Boskapslängd

Jon

Sto 2, oxe 3, ko 2, får2, svin 2, utsäde 10 tunnor

1622

Boskapslängd

Mårten

Frälse utom frihetsmilen. Sto 2, oxe 1, stut 1, ko 1, kviga 3, får10, svin 4, utsäde 5 tunnor

1628

Landskapshandlingar

Sven (Joelsson)

Ödeshemman

1628

Mantalslängd

Nils

2

1628

Mantalslängd

Jon

2

1628

Mantalslängd

Erik

2

1628

Mantalslängd

Mårten

3

1628

Mantalslängd

Björn

1 Soldat

1668

Mantalslängd

Joen Jonsson

2

1668

Mantalslängd

Lars Gottskalksson

3

1668

Mantalslängd

Erik Mårtensson

2

1668

Mantalslängd

Hu Elisabet knekthustru

1