Sörsätter

södsätter 1549, södersätter 1554, sörsätter 1573
Ordet "säter" betyder utäng. Sörsätter är alltså ursprungligen en utäng belägen söder om byn eller gården. Den
bebyggelse som närmast kan komma ifråga är Högtorp. Öster om Högtorp är också Östersätter beläget. Se vidare under
respektive namn. Torpet är under 15- och 1600-talen omnämnt som frälsetorp. 

1549

Årlig ränta

Lasse

6 öresland, landbo

1554

Årlig ränta

Anders

Frälselandbo

1555

Årlig ränta

Anders

Frälse

1556

Årlig ränta

Anders

Frälse

1560

Årlig ränta

Anders

Frälse

1561

Tiondelängd

Anders Larsson

Olagd jord, torpare

1566

Tionde

Anders

Olagd jord frälse

1567

Årlig ränta

Anders

Frälse

1573

Årlig ränta

Bengt

Frälselandbo

1575

Årlig ränta

Bengt

Frälse

1576

Tionde

Benkt

1576

Årlig ränta

Bengt

Frälse

1577

Årlig ränta

Bengt

Frälse

1578

Tionde

Bengt

1579

Tionde

Bengt

1591

Årlig ränta

Bengt

Frälselandbo

1595

Årlig ränta

Per

Frälselandbo

1597

Tiondelängd

Per

1622

Under Hjälmarsberg

1622

Boskapslängd

Olof

Ligger inom frihetsmilen under Hjälmarsberg

1628

Mantalslängd

Olof

4

1668

Mantalslängd

Erik

3

1668

Mantalslängd

Hu Ingeborg knekthustru

1