Skarbjörka

skarbiörkie 1549, skarbiörke 1554, skarbjörka 1573

Byn är omnämnd första gången 27/1 1458 Örebro RAP. Med namnet åsyftas troligen den dalgång vari byn är belägen. Skar eller skal kan nämligen betyda öppning, klyfta eller dalgång i bergsrygg. Andra tolkningar som härleder till skallgång och liknande är inte relevanta då namnet även i äldre tider stavas Skar. Efterleden -björka antyder att byns domäner ursprungligen har hört till Björka för att sedan bilda en egen bebyggelse. Byn anges som ett skattehemman i årliga räntan under 1500-talet. År 1671 skedde ett byte mellan Hindrik Falkenberg och prästen Ericus Lenneus om Skarbjörka och Led så att präststommen i Led byttes mot Skarbjörka som tidigare tillhört Falkenberg.

1549

Årlig ränta

Per

12 öresland

1555

Årlig ränta

Per

4 öresland skatte

1556

Årlig ränta

Per

4 öresland skatte

1560

Årlig ränta

Per (lensman)

½ markland skatte

1561

Tiondelängd

Per

½ markland = 6 ha

1562

Årlig ränta

Per

½ markland

1566

Tionde

Per

12 örtugland skatte

1573

Årlig ränta

Anders

½ markland = 6 ha

1575

Årlig ränta

Anders

½ markland skatte

1576

Tionde

Anders

1576

Årlig ränta

Anders

½ markland skatte

1577

Årlig ränta

Anders

½ markland skatte

1578

Tionde

Anders

1579

Tionde

Anders

1581

Årlig ränta

Anders Persson

½ markland skatte

1591

Årlig ränta

Anders Persson

½ markland

1595

Årlig ränta

Anders

½ markland

1597

Tiondelängd

Anders

1622

Boskapslängd

Olof

Sto 1, oxe 2, ko 6, kviga 3, får6, svin 1, utsäde 6 tunnor

1622

Boskapslängd

Anders Jonsson

Sto 1, oxe 1, ko 1, kviga 1, får3, svin 2, utsäde 3 tunnor

1622

Boskapslängd

Jon Olofsson

Häst 1, fåle 1, sto 1, oxe 3, stut 2, ko 2, kviga 3, får8, svin 3, get 9, utsäde 7 tunnor

1628

Mantalslängd

Nils

2 Soldat

1668

Mantalslängd

Joen Jonsson

2

1668

Mantalslängd

Nils Larsson

2