Rastorp

roostorp 1549, ragalstorp 1554, rastorp 1572, radztorp 1573, raffudstorp 1591

De skiftande skrivningarna av namnet gör det svårt att härleda. Flera skrivningar indikerar att det är en diminutiv form av mansnamnet Ragvald. En annan möjlig tolkning är att det kommer av adjektivet ras, i betydelsen skräpig jämför Ras-
skogen på Torstas marker. Bebyggelsen har troligen ingen högre ålder. Det finns visserligen ett järnåldersgravfält på
ägorna men i den årliga räntan redovisas gården som olagd jord d v s nyupptaget under 1560- och 1570-talen. Man kan
misstänka att här har funnits en bebyggelse under järnåldern som sedan försvunnit och platsen har därefter varit
obebodd till 1500-talet. Brukaren av Rastorp omnämns som torpare fram till 1573 då han står som skattebonde. Hemmanet
räknas som ett helt skattehemman och räntar år 1595 för 2 markland och 7 öresland, en för socknen mycket stor areal,
drygt 20 ha. I slutet av 1600-talet har byn delats på tre hemman.

1549

Årlig ränta

Mons

6 öresland, landbo

1555

Årlig ränta

Lars

Stubbjord skatte

1556

Årlig ränta

Lasse

Stubbjord skatte

1559

Årlig ränta

Lasse Jönsson

Olagd jord skatte

1560

Årlig ränta

Lasse

Olagd jord skatte

1561

Tiondelängd

Lasse

Olagd jord, torpare

1562

Årlig ränta

Lasse Jönsson

Olagd jord

1566

Tionde

Lasse

12 öresland skatte

1567

Årlig ränta

Lasse

Olagd jord skatte

1572

Årlig ränta

Lasse

Olagd jord, skattebonde

1573

Årlig ränta

Gustaff

Olagd jord

1575

Årlig ränta

Göstaff

Olagd jord skatte

1576

Tionde

Töres

1576

Årlig ränta

Lasse

Olagd jord skatte

1577

Årlig ränta

Töres

Skatte

1578

Tionde

Sven

1579

Tionde

Sven

1581

Årlig ränta

Sven

Olagd jord skatte

1591

Årlig ränta

Töris

1595

Årlig ränta

Nils

2 markland 7 öresland

1597

Tiondelängd

Nils

1622

Årlig ränta

Nils

1 skatte, åker till 7 ½ ....till 30 lass god skog och mulbete ingen humlegård ej heller fiskevatten.

1622

Boskapslängd

Jon

Sto 2, oxe 2, stut 2, ko 5, kviga 4, get 6, får4, svin 5, utsäde 3 tunnor

1622

Boskapslängd

Nils

Sto 2, oxe 2 stut 2, ko ?, får8, get 6, svin 4, utsäde 3 tunnor

1628

Mantalslängd

Jon

3

1668

Mantalslängd

Bengt Månsson

3

1668

Mantalslängd

Sven Bengtsson

2

1668

Mantalslängd

Jöns Lijkasson

3