Oxelvärsta

oxladwersta 1555,

Namnet består troligen av tre delar. Nämligen trädet oxel, mansnamnet dvaerg och stadh. Namnet skrevs 1533
Axladwaerstadh. Byn tillhör inte gruppen äkta -stanamn. Gården är jämfört med de andra -stabyarna i Ekeby tämligen
liten och avviker dessutom markant avseende den geografiska formen och storleken gentemot de andra -stabyarna.
Oxelvärsta omnämns som en skatteutjord, d v s den brukades men var inte bebyggd, fram till 1590-talet. 1595 antecknas
att den bliver besutten 1596 och skall skattläggas lika med ett halvgärds hemman. Några frihetsår anges inte och
man får anta att bebyggelsen kommer till ca 1595.

Oxelvärsta 1562 Årlig ränta Per Siffridsson 2 öresland, skatteutjord
Oxelvärsta 1573 Årlig ränta Lasse Skatteutjord
Oxelvärsta 1595 Årlig ränta Olof Bliver besutten 96 och ska skattläggas lika med ett halvgärds hemman
Oxelvärsta 1597 Tiondelängd Jöns Nybyggare
Oxelvärsta 1622 Årlig ränta Jon Månsson Torpare, 2 ½ tunnland jord, äng till 10 lass, skog och mulbete tämligen, ....fiskevatten eller humlegård, av en ängeteg som haver legat i Sköllersta socken
Oxelvärsta 1622 Boskapslängd Änkan Sto 1, stut 1, ko 1, kviga 1, får2, svin 1, get 2, utsäde 2 tunnor
Oxelvärsta 1628 Mantalslängd Änkan 1
Oxelvärsta 1642 Mantalslängd Carl Joensson Försvarskarl
Oxelvärsta 1668 Mantalslängd Pär 3