Östersätter

östsätter 1549, östersätter 1554

Namnet betyder "den östra utängen". Möjligen är bebyggelsen som denna utäng hör till, Högtorp. Se vidare under
detta namn samt Sörsätter. 

1549

Årlig ränta

Lasse

6 öresland, landbo

1554

Årlig ränta

Lasse

Frälselandbo

1555

Årlig ränta

Lasse

Frälse

1556

Årlig ränta

Lasse

Frälse

1560

Årlig ränta

Lasse

Frälse

1561

Tiondelängd

Nils Larsson

Olagd jord, torpare

1566

Tionde

Nils

Frälse

1567

Årlig ränta

Lasse

Frälse

1573

Årlig ränta

Bengt

Frälselandbo

1575

Årlig ränta

Per

frälse

1576

Årlig ränta

Bengt

Frälse

1577

Årlig ränta

Bengt

Frälse

1578

Tionde

Lasse

1579

Tionde

Lasse

1591

Årlig ränta

Bengt

Frälselandbo

1595

Årlig ränta

Lasse

Frälselandbo

1597

Tiondelängd

Lasse

1622

Landskapshandlingar

Under Hjälmarsberg

1622

Boskapslängd

Anders

Ligger inom frihetsmilen under Hjälmarsberg

1622

Boskapslängd

Jon

Ligger inom frihetsmilen under Hjälmarsberg

1628

Mantalslängd

Jon

3

1668

Mantalslängd

Bengt Joensson

3