Nynäs

nynäes 1549, nynäs 1554

Nynäs by var beläget på den västra sluttningen av en av de moränryggar som sträcker sig ut mot de forna Kvismare-
ängarna. Att det skulle vara fråga om ett nybildat näs är inte rimligt. Moränryggarna i Frogesta by intill ligger på samma
nivå. Däremot är det rimligt att förmoda att namnet är helt och hållet knutet till bebyggelsen, "det nya Näsby". Några
medeltida skrivningar har inte stått att finna. I flera skrifter har gjorts gällande att Nynäs vid början av 1400-talet ägdes av dalafogden Jösse Eriksson. Några belägg för detta har inte presenterats och har inte heller återfunnits av undertecknad.
Nynäs består under 1500-talet av ett helt skattehemman. Den odlade arealen är stor jämfört med omkringliggande hemman.
Drygt 17 ha redovisas som mest under denna tid. 1647 hamnar byn under Conrad Falkenbergs gods och ombildas så
småningom till säteri. Läs mera

Ägonamn
Arkadien, Brygghusängen, Fallängen, Mellanängen, Norra backar, Udden, Ugglekulle, Västra ängen, Österängen. Roddledsbacken [r ó l ea bá k a n] (ortnamnsarkivet)
Pölsorna, Kälktegarna, Bulttegarna, Åstegarna (Nynäs 1671) 

1549

Årlig ränta

Erik

12 öresland

1555

Årlig ränta

Erik

12 öresland skatte

1556

Årlig ränta

Erik

12 öresland skatte

1560

Årlig ränta

Erik

11 öresland 16 penningland skatte

1561

Tiondelängd

Erik

11 öresland 16 penningland = 17,5 ha

1562

Årlig ränta

Erik

11 öresland 16 penningland

1566

Tionde

Erik

11 öresland 1 penningland skatte

1567

Årlig ränta

Erik

11 öresland 16 penningland skatte

1573

Årlig ränta

Erik

10 öresland 16 penningland = 16 ha

1575

Årlig ränta

Erik

10 öresland 16 penningland skatte

1576

Årlig ränta

Erik

10 öre 16 penningland skatte

1577

Årlig ränta

Erik

10 öre 16 penningland skatte

1578

Tionde

Erik

1579

Tionde

Erik

1581

Årlig ränta

Erik

10 öre 16 penningland skatte

1591

Årlig ränta

Per

10 örtugland 16 penningland

1595

Årlig ränta

Knut

10 öresland

1597

Tiondelängd

Knut

1610

Jordebok

Knut

10 öresland jord

1621

Tiondelängd

Simon

1621

Tiondelängd

Jon Gudmundsson

1622

Boskapslängd

Simon

Sto 1, oxe 2, kviga 2, get 7, svin 3, utsäde 6 tunnor

1622

Boskapslängd

Jon Gudmundsson

Ryttare. Sto 1, oxe 1, stut 1, ko 2, kviga 3, utsäde 6 tunnor

1628

Mantalslängd

Simon

3

1628

Mantalslängd

Hans

2

1631

Jordebok

Jon

Skatte =12.28.8

1633

Jordebok

Joen

1 skatte = 12 öresland jord …. Ingen skog eller fiskevatten humlegård till 60 stänger. 12.28.9

1636

Jordebok

Joen Gudmundsson

1 skatte = 12.28.8 Ryttare Anders Larsson i Ökna, Tuve Tuvessons kompani

1647

Anm

Till Conrad Falkenberg enlig Kunglig majestäts brev 21/8 1647

1650

Mantalslängd

Gerdt Joensson

2

1650

Mantalslängd

Enkan

1

1668

Mantalslängd

Anders Bratt

4

1680

Jordebok

Konrad Falkenberg

13.18.8