Nävesta

naewasta 17/8 1415, näfwesta 1549, näwesta 1573, näffwesta 1591

Omnämns första gången 1291 (9/4 1291 Fröhammar SD2 s.115)i Anund Haraldssons testamente. Namnet skrivs då
Naeustae. I Kumla kyrkas räkenskapsbok ca 1442 omnämns en Ion i Naefwistom. Härledningen av namnet kan vara
näv = näsa. Det torde i så fall åsyfta någon naturformation. Ofta har dock -stanamnen en personnamnsförled och ett
namn, Näfve eller dylikt kan inte uteslutas. Byn ligger redan under tidig medeltid under frälset och på 1500-talet består
den av två frälsehemman.

Ägonamn
Västra gården, Östra gården (sockenstämma 1774)

1549

Årlig ränta

Lasse

6 öresland, landbo

1554

Årlig ränta

Mons

Frälselandbo

1554

Årlig ränta

Per

Frälselandbo

1555

Årlig ränta

Jöns

Frälse

1555

Årlig ränta

Måns

Frälse

1556

Årlig ränta

Mons

Frälse

1556

Årlig ränta

Jöns

Frälse

1560

Årlig ränta

Måns

Frälse

1560

Årlig ränta

Jöns

Frälse

1561

Tiondelängd

Måns

9 örtugland = 4,5 ha

1566

Tionde

Jöns

9 öresland frälse

1566

Tionde

Måns

9 öresland frälse

1567

Årlig ränta

Måns

Frälse

1567

Årlig ränta

Jöns

Frälse

1573

Årlig ränta

Måns

Frälselandbo, öde 1573

1573

Årlig ränta

Lasse

Frälselandbo, öde 1573

1575

Årlig ränta

Måns

Frälse

1575

Årlig ränta

Nils

Frälse

1576

Tionde

Mons

1576

Tionde

Nils

1576

Årlig ränta

Anders

Frälse

1576

Årlig ränta

Lasse

Frälse

1577

Årlig ränta

Måns

Frälse

1577

Årlig ränta

Nils

Frälse

1578

Tionde

Mons

1578

Tionde

Nils

1579

Tionde

Mons

1579

Tionde

Nils

1591

Årlig ränta

Måns

Frälselandbo

1591

Årlig ränta

Nils

Frälselandbo

1595

Årlig ränta

Lasse

Frälselandbo

1595

Årlig ränta

Töres

Frälselandbo

1597

Tiondelängd

Lasse

1597

Tiondelängd

Töris

1622

Boskapslängd

Anders

Frälse utom frihetsmilen. Sto 1, oxe 2, stut 2, ko 3, kviga 4, får9, svin 6, utsäde 5 tunnor

1622

Boskapslängd

Simon

Frälse utom frihetsmilen. Fåle 1, oxe 2, ko 2, kviga 2, får7, svin 4, utsäde 2 ½ tunna

1622

Boskapslängd

Per

Frälse utom frihetsmilen. Sto 1, oxe 2, ko 2, får4, svin 3, utsäde 2 ½ tunna

1628

Mantalslängd

Anders

4

1628

Mantalslängd

Simon

4

1668

Mantalslängd

Sven Simonsson

5

1668

Mantalslängd

Pär Ersson

3