Näsby 

nesby22/4 1327, In naesby 29/7 1339, Näsby 1554

Ägdes 1327 av Håkan Jonsson Läma och skrevs då nesby. I testamentena efter honom 1339 skrivs namnet naesby. Det förstnämnda brevet är undertecknat på Näsby varför man får förmoda att han själv vistades där vid tillfället. Namnet syftar på den höjd som sträcker sig ut mot Kvismareängarna och således bildar ett "näs". Gården har troligen varit frälse under hela medeltiden och ligger på 15- och 1600-talen under Säbylund i Kumla socken. Gården räknades som ett mantal frälse.

Ägonamn
Mikaelstäppan, Västerängen, Kohagen, Intagan, Österängen, Täkkjärret, Årlakärret, Röijerna, Vena, Flyet, Örbäcken. (ägoavmätning 1804)

1554

Årlig ränta

Lasse

Frälselandbo

1555

Årlig ränta

Lasse

Frälse

1556

Årlig ränta

Lasse Eriksson

Frälse

1560

Årlig ränta

Lasse Eriksson

Frälse

1566

Tionde

Lasse

2 markland frälse

1567

Årlig ränta

Lasse Eriksson

Frälse

1573

Årlig ränta

Jöns

Frälselandbo

1575

Årlig ränta

Nils

Frälse

1576

Tionde

Jöns

1576

Årlig ränta

Nils

Frälse

1577

Årlig ränta

Jöns

Frälse Jörgen Larssons på Roswik fritt ao 77

1578

Tionde

Jöns

1579

Tionde

Jöns

1591

Årlig ränta

Jöns

Frälselandbo

1597

Tiondelängd

Per

1622

1 hemman

Under Säby, Kumla s:n

1622

Boskapslängd

Nils

Ligger inom frihetsmilen under Säby i Kumla

1622

Boskapslängd

Anders

Ligger inom frihetsmilen under Säby i Kumla

1628

Mantalslängd

Anders

4

1628

Mantalslängd

Nils

3