Löve

löffue 1549, löffwe 1554,

Namnet är bildat av ordet löv. Ändelsen -e är svårtolkad, kanske kan det vara en diminutiv form av äng. Innebörden bör
vara att man här har bedrivit lövtäkt. Samtliga gårdar i byn är frälse från första belägget 1549 och genom 1600-talet.

1549

Årlig ränta

Bengt

6 öresland, landbo

1549

Årlig ränta

Per Gudmundsson

6 öresland, landbo

1549

Årlig ränta

Anders Anundsson

6 öresland, landbo

1554

Årlig ränta

Jon

Frälselandbo

1555

Årlig ränta

Jon

Frälse

1556

Årlig ränta

Storbjörn

Frälse

1560

Årlig ränta

Jon

Frälse

1561

Tiondelängd

Jon

3 örtugland = 1,5 ha

1566

Tionde

Anders

3 öresland frälse

1567

Årlig ränta

Joen

Frälse

1572

Avkort

Frälsehemman, öde

1573

Årlig ränta

Jon

Frälselandbo, öde 1573

1575

Årlig ränta

Jon

Frälse

1576

Årlig ränta

Joen

Frälse

1577

Årlig ränta

Frälse öde 1577

1591

Årlig ränta

Frälselandbo

1597

Tiondelängd

Per

1622

Boskapslängd

Lasse

Frälse utom frihetsmilen. Oxe 1, ko 1, kviga 1, får2, svin 1, utsäde 5 tunnor

1628

Landskapshandlingar

Förmedling av hemman som i jordeboken upptas för hela eller halva men är mindre

1628

Mantalslängd

Jon

3

1668

Mantalslängd

Lars Jonsson

2

1668

Mantalslängd

Hu Marit

½

1668

Mantalslängd

Per skräddare

2