Led

leedh 1549, led 1554, lebo 166

Led är omtalat första gången 1414. Då benämns en Andris (Anders) i Led. 1422 nämns en Arnolff i Leedh vid lagmanstinget i Sköllersta. Betydelsen av namnet kan möjligen vara "öppning" eller "att fara". Läget invid Västra Kvismaren samt muntliga traditioner om förtöjningsplatser för båtar i området, gör det inte otroligt att man här i äldre tider d v s järnålder har haft en landningsplats för båtar. Platsen kan ha varit betydande för bygdens kontakt med Hjälmarebygden. Täljeån som rann ut i Kvismaren i byns norra del, var inte farbar under stora delar av året och dessutom återstod endast c:a 2 km till Attersta där forsar nödvändiggjorde ett lyft av farkosterna. Namnet kan också vara naturbeskrivande "lid" i betydelsen backe. Byn har varit belägen på en sluttning åt norr. I början av 1600-talet bestod byn av fem halva skattehemman, ett halvt kronohemman och ett halvt "arv och egne". När byn 1671 hamnade under Nynäs säteri avhystes de två sistnämnda gårdarna. De fem skattegårdarna omvandlades till s k skattefrälse. Bebyggelsen fortfar in till slutet av 1800-talet då de sista gårdarna blir avhysta och marken läggs om till åkermark. Utgrävningar under 1998 och 1999 har resulterat i delar av huskonstruktioner samt benfragment, keramik, nitar och liknande fynd i de omrörda ploglagren. Ett fynd av en pärla från yngre järnålder gör det troligt att här har funnits en bebyggelse omkring 1000 e kr. Man har också funnit en pilspets av flinta och flintavslag vilket indikerar en bosättning i yngre stenålder.

Ägonamn
Brännan, ängsmark till Led (Ortnamnsarkivet)
Dalmarksbacken, nedanför Leds by (Ortnamnsarkivet)
Fyrmokällan, Leds ägor (Ortnamnsarkivet)
Leedzberg 1556,1561(Ortnamnsarkivet)
Östra gården, Mellangården, Västra gården (sockenstämma 1774)
Pölsorna, kälktegarna, bulttegarna, åkertegar i norr (Nynäskarta 1671)
Kuggen 1475 (Dombok1615)

   

1549

Årlig ränta

Oloff

12 öresland

1549

Årlig ränta

Lasse Svensson

12 öresland

1549

Årlig ränta

H Jöns

12 öresland

1549

Årlig ränta

Nils Jönsson

12 öresland

1549

Årlig ränta

Bengt

12 öresland

1549

Årlig ränta

Lasse

6 öresland, landbo

1549

Årlig ränta

Olof Olsson

6 öresland, landbo

1555

Anm

Lasse Ersson

2 öresland, Indragna kyrkogods, utjordar

1555

Anm

Per Jogansson

Indragna kyrkogods, utjordar

1555

Anm

Änkan

6 Denningeland

1555

Årlig ränta

Benct Nilsson

6 öresland skatte

1555

Årlig ränta

Per Segfridzon

5 öresland 8 penningland skatte

1555

Årlig ränta

Nils Jonsson

6 öresland skatte

1555

Årlig ränta

Per Jönsson

6 ½ öresland skatte

1555

Årlig ränta

Oluff Iapzon

½ markland skatte

1555

Årlig ränta

Lasse Röriksson

2 ½ öresland skatte

1556

Årlig ränta

Benct Nilsson

6 öresland skatte

1556

Årlig ränta

Per Sigfredzon

5 öresland 8 penningland skatte

1556

Årlig ränta

Nils Jönsson

6 öresland skatte

1556

Årlig ränta

Per Jönsson

6 ½ öresland skatte

1556

Årlig ränta

Oluff Japzon

½ markland skatte

1556

Årlig ränta

Lasse Körneksson

2 ½ öresland skatte

1560

Årlig ränta

Benkt

6 öresland skatte

1560

Årlig ränta

Per Siffridsson

5 öresland 8 penningland skatte

1560

Årlig ränta

Nils Jonsson

6 öresland skatte

1560

Årlig ränta

Per Jonsson

6 ½ öresland skatte

1560

Årlig ränta

Oloff Japsson

4 öresland skatte

1560

Årlig ränta

Lasse Svensson

2 ½ öresland skatte

1561

Tiondelängd

Per Olsson

6 öresland= 9 ha

1561

Tiondelängd

Nils Jonsson

6 öresland = 9 ha

1561

Tiondelängd

Anders Larsson

6 öresland = 9 ha

1561

Tiondelängd

Lasse Olsson

5 öresland = 7,5 ha

1561

Tiondelängd

Bengt

5 öresland = 7,5 ha

1561

Tiondelängd

Lasse Olsson

15 örtugland = 7,5 ha

1561

Tiondelängd

Anders Jacopsson

2 öresland = 3 ha, torpare

1562

Årlig ränta

Bengt

6 öresland

1562

Årlig ränta

Lasse Olsson

6 öresland

1562

Årlig ränta

Nils Jönsson

6 öresland

1562

Årlig ränta

Anders Larsson

6 öresland

1562

Årlig ränta

Nils Joensson

6 öresland

1562

Årlig ränta

Per Olsson

6 öresland

1566

Tionde

Per Olsson

6 öresland skatte

1566

Tionde

Nils Halvarsson

6 öresland skatte

1566

Tionde

Anders Skredar

6 öresland skatte

1566

Tionde

Nils Joensson

6 öresland skatte

1566

Tionde

Lasse Olsson

5 öresland skatte

1566

Tionde

?

? skatte

1566

Tionde

Anders

2 öresland kyrko

1567

Årlig ränta

Benct

6 öresland skatte

1567

Årlig ränta

Lasse Olsson

6 öresland skatte

1567

Årlig ränta

Nils Jonsson

6 öresland skatte

1567

Årlig ränta

Anders

6 öresland skatte

1567

Årlig ränta

Nils Jönsson

6 öresland skatte

1567

Årlig ränta

? Olsson

6 öresland skatte

1572

Avkort

Bengt

Hel gård, knekt

1572

Avkort

Lasse Olsson

½ gård, knekt

1572

Avkort

Per Olsson

½ gård, öde

1572

Avkort

Andre gården, öde

1573

Årlig ränta

Bengt

6 öresland = 9 ha

1573

Årlig ränta

Lasse Olsson

6 öresland = 9 ha

1573

Årlig ränta

Nils

6 öresland = 9 ha

1573

Årlig ränta

Anders

6 öresland = 9 ha

1573

Årlig ränta

Jöns

½ markland 2 öresland = 9 ha

1573

Årlig ränta

Jens Skomakare

6 öresland, arv och egne

1575

Årlig ränta

Per Benctsson

6 öresland skatte, knekt

1575

Årlig ränta

Lasse Olsson

6 öresland skatte

1575

Årlig ränta

Jöns Nilsson

6 öresland skatte

1575

Årlig ränta

Per Anundsson

6 öresland skatte

1575

Årlig ränta

Annan gård

6 öresland skatte

1575

Årlig ränta

Jöns

6 öresland arv och eget

1576

Tionde

Olof skomakare

1576

Tionde

Olof finne

1576

Årlig ränta

Per Bengtsson

6 öresland skatte

1576

Årlig ränta

Lasse Olsson

6 öresland skatte

1576

Årlig ränta

Bengt? Nilsson

6 öresland skatte

1576

Årlig ränta

Per Emundsson

6 öresland skatte

1576

Årlig ränta

Olof Persson

6 öresland skatte

1576

Årlig ränta

Bengt

Torpare

1576

Årlig ränta

Jöns

6 öresland arv och eget

1577

Årlig ränta

Per Bengtsson

6 öresland skatte. Knekt 1577

1577

Årlig ränta

Embjörn

6 öresland skatte

1577

Årlig ränta

Jöns Nilsson

6 öresland skatte

1577

Årlig ränta

Olof Finne

6 öresland skatte. Knekt halvgården 1577

1577

Årlig ränta

Oloff Persson

6 öresland skatte

1577

Årlig ränta

Bengt

Kyrkotorpare

1577

Årlig ränta

Nils Bengtsson

6 öresland arv och eget

1578

Tionde

Bengt

1578

Tionde

Per

1578

Tionde

Jöns

1578

Tionde

Jon

1578

Tionde

Olof

1578

Tionde

Nils

1578

Tionde

Olof Finne

1579

Tionde

Nils Bengtsson

1579

Tionde

Olof skomakare

1579

Tionde

Olof Finne

1579

Tionde

Nils Jönsson

1579

Tionde

Eskil Finne

1579

Tionde

Bengt

1579

Tionde

Per Bengtsson

1581

Årlig ränta

Per Bengtsson

6 öresland skatte

1581

Årlig ränta

Embjörn

6 öresland skatte

1581

Årlig ränta

Jöns Nilsson

6 öresland skatte

1581

Årlig ränta

Joen Larsson

6 öresland skatte

1581

Årlig ränta

Olof Persson

6 öresland skatte

1581

Årlig ränta

Bengt

Kyrkotorp

1581

Årlig ränta

Nils Bengtsson

6 öresland arv och eget

1591

Årlig ränta

Joen Bengtsson

6 öresland

1591

Årlig ränta

Jöns Månsson

6 öresland

1591

Årlig ränta

Nils Bengtsson

6 öresland

1591

Årlig ränta

Joen Larsson

6 öresland

1591

Årlig ränta

Olof Nilsson

6 öresland

1591

Årlig ränta

Lasse (Carlsson)

6 öresland, arv och egne

1595

Årlig ränta

Per Bengtsson

6 öresland

1595

Årlig ränta

Jöns Månsson

6 öresland

1595

Årlig ränta

Per Eriksson

6 öresland

1595

Årlig ränta

Jon Larsson

6 öresland

1595

Årlig ränta

Karl

6 öresland

1595

Årlig ränta

Bengt

2 öresland torpare

1595

Årlig ränta

Anders Andersson

6 öresland arv och egne

1597

Tiondelängd

Bengt

1597

Tiondelängd

Per Eriksson

1597

Tiondelängd

Per Bengtsson

1597

Tiondelängd

Jöns

1597

Tiondelängd

Karl

1597

Tiondelängd

Anders Andersson

1610

Jordebok

Per Bengtsson

6 öresland jord

1610

Jordebok

Jöns Månsson

6 öresland jord

1610

Jordebok

Pär Eriksson

6 öresland jord

1610

Jordebok

Joen Larsson

6 öresland jord

1610

Jordebok

Per Larsson

6 öresland jord

1621

Tiondelängd

Nils

1621

Tiondelängd

Lasse Larsson

1621

Tiondelängd

Anund

1621

Tiondelängd

Jöns Månsson

1621

Tiondelängd

Lasse Persson

1621

Tiondelängd

Jon Jonsson

1621

Tiondelängd

Olof Andersson

1621

Tiondelängd

Anders Jonsson

1622

Årlig ränta

Olof Andersson

½ skatte, 6 öresland, äng och fiskevatten gott, ingen skog eller humlegård

1622

Årlig ränta

Joen Jonsson

½ skatte, 6 öresland, äng och fiskevatten gott, ingen skog eller humlegård

1622

Årlig ränta

Olof Folkesson

½ skatte, 6 öresland, äng och fiskevatten gott, ingen skog eller humlegård

1622

Årlig ränta

Jöns Månsson

½ skatte, 6 öresland, äng och fiskevatten gott, ingen skog eller humlegård

1622

Årlig ränta

Olof Larsson

½ skatte, 6 öresland, äng och fiskevatten gott, ingen skog eller humlegård

1622

Årlig ränta

Anders Jönsson

½ krono, 6 öresland, god äng och fiskevatten, ärnat mulbete ingen skog eller humlegård

1622

Årlig ränta

Jöns Nilsson

½ arv och eget, 6 öresland, äng till nödtorft, gott fiskevatten, ärnat mulbete, ingen skog, ingen humlegård

1622

Boskapslängd

Nils

Sto 1, oxe 1, stut 2, ko 1, kviga 1, får4, svin 5, utsäde 4 tunnor

1622

Boskapslängd

Anund

Sto 1, oxe 2, ko 2, kviga 2, får4, svin 5, utsäde 2 tunnor

1622

Boskapslängd

Lasse

Häst 1, sto 1, oxe 1, stut 1, ko 2, kviga 1, får4, svin 3, utsäde 2 tunnor

1622

Boskapslängd

Jöns Månsson

Häst 1, oxe 2, stut 2, ko 3, kviga 2, får3, svin 8, utsäde 4 tunnor

1622

Boskapslängd

Lasse Persson

Sto 1, oxe 2, ko 4, kviga 1, får8, svin 3, utsäde 4 tunnor

1622

Boskapslängd

Jon Jonsson

Sto 2, oxe 2, ko 2, kviga 2, svin 2, utsäde 4 tunnor

1622

Boskapslängd

Olof Andersson

Fåle 1, sto 1, oxe 2, stut 2, ko 4, kviga 2, får9, svin 4, utsäde 4 tunnor

1622

Boskapslängd

Anders Jonsson

Fåle1, sto 1, oxe 2, ko 2, kviga 2, får6, get 12, svin 2, utsäde 4 tunnor

1628

Mantalslängd

Nils

2

1628

Mantalslängd

Lasse Larsson

2

1628

Mantalslängd

Per Jonsson

3

1628

Mantalslängd

Lasse Persson

3

1628

Mantalslängd

Jon Jonsson

3

1628

Mantalslängd

Olof Andersson

3

1628

Mantalslängd

Anders Jonsson

3

1631

Jordebok

Olof

Skatte = 7.14.20 Ryttare Per Jonsson vid Tuve Tuvessons kompani

1631

Jordebok

Lars Pädersson

Skatte = 7.14.20 Ryttare Jöns Jonsson vid Mörners kompani

1631

Jordebok

? Joensson

Skatte = 7.14.20 Ryttare Per Jonsson vid Tuve Tuvessons kompani

1631

Jordebok

? Joensson

Skatte = 7.14.20 Ryttare Lars Persson i Norrtorp Tuvessons kompani

1631

Jordebok

Olof Pedersson

Skatte = 7.14.20 Ryttare Abraham Nilsson i Led Tuve Tuvessons kompani

1631

Jordebok

Simon

Krono = 8.12 K. Majestäts brev 1/3 1627 … en gammal landsknekt fritt i sin livstid allenast Årlig räntaliga räntan

1631

Jordebok

Abraham

Krono = 8.26 Ryttare

1633

Jordebok

Olof Andersson

½ skatte = 6 öresland jord med äng och fiskevatten ingen skog eller humlegård 7.14.20

1633

Jordebok

Lars Pedersson

½ skatte = 6 öresland jord med äng och fiskevatten ingen skog eller humlegård 7.14.20

1633

Jordebok

Joen Jönsson

½ skatte = 6 öresland jord med äng och fiskevatten ingen skog eller humlegård 7.14.20

1633

Jordebok

Olof Pedersson

½ skatte = 6 öresland jord med äng och fiskevatten ingen skog eller humlegård 7.14.20

1633

Jordebok

Päder

½ skatte = 6 öresland jord med äng och fiskevatten ingen skog eller humlegård 7.14.20

1633

Jordebok

Anders Jönsson

½ krono = 6 öresland jord med äng och fiskevatten ingen skog eller humlegård 8.12

1636

Jordebok

Olof Andersson

½ skatte = 7.14.20

1636

Jordebok

Lars Persson

½ skatte = 7.14.20

1636

Jordebok

Per

½ skatte = 7.14.20

1636

Jordebok

Joen Jönsson

½ skatte = 7.14.20

1636

Jordebok

Olof Pedersson

½ skatte = 7.14.20

1636

Jordebok

Sven

½ krono = 8.12

1636

Jordebok

Abraham

½ arv och eget = 8.26

1642

Mantalslängd

Nils Svensson

Försvarskarl

1646

Anm

Till Conrad Falkenberg enlig Kunglig majestäts brev 20/2 1646

1650

Mantalslängd

Per Joensson

Försvar under sätesgården Nynäs dock brukar bönderna själva som av ålder havit varer

1650

Mantalslängd

Enkan Marit

2 Försvar under sätesgården Nynäs dock brukar bönderna själva som av ålder havit varer

1650

Mantalslängd

Herr Nils

1

1650

Mantalslängd

Per Jonsson

3

1650

Mantalslängd

Erik Larsson

4

1650

Mantalslängd

Joen Jonsson

3

1650

Mantalslängd

Per Olofsson

2

1657

Jordebok

Engelbrekt

½ skatte Konrad Falkenberg

1657

Jordebok

Lars Persson

½ skatte Konrad Falkenberg

1657

Jordebok

Per Jonsson

½ skatte Konrad Falkenberg

1657

Jordebok

Herr Nils

½ skatte Prostens tilldelnings (stombe)

1657

Jordebok

Simon

½ krono Konrad Falkenberg sig tillbytt under frälse och försvaras som säteri

1657

Jordebok

Abraham

½ arv och eget, Konrad Falkenberg

1668

Mantalslängd

Fromhult

2

1668

Mantalslängd

Sven Eriksson

3

1668

Mantalslängd

Lars Persson

3

1668

Mantalslängd

Anders Nilsson

2

1668

Mantalslängd

Hans Månsson

2

1668

Mantalslängd

Nils Månsson

2

1668

Mantalslängd

Sven Nilsson

2

1668

Mantalslängd

gl Måns

4

1692

Jordebok

Anders Larsson

Hindrik Falkenberg tillbytt emot Skarbjörka 18/3 1672

1692

Jordebok

Nils Månsson

1692

Jordebok

Anders Jonsson

1692

Jordebok

Per Jonsson

1692

Jordebok

Per Larsson