Kvarntorp

qvarnetorp 1554

Namnet syftar på en på platsen belägen kvarn. En sådan har inte återfunnits varken på kartor eller i källorna. Eftersom
torpet har legat under frälset kan det vara så att själva kvarnen inte meddelas i årliga räntan. När Svenska skiffer-
oljebolaget börjar sin brytning i området är Kvarntorp den första gård som köps in. Den rivs under 1940-talet och platsen
för denna bebyggelse är numera begravd under industriområdet.

Ägonamn
Österängen, Norrängen (Geometriska jordeboken 1689)

1554

Årlig ränta

Bengt

Frälselandbo

1555

Årlig ränta

Benct

Frälse

1556

Årlig ränta

Benct

Frälse

1560

Årlig ränta

Benkt

Frälse

1561

Tiondelängd

Olof Johansson

Olagd jord, torpare

1566

Tionde

Oloff

Frälse

1567

Årlig ränta

Oloff

Frälse

1572

Avkort

Frälsehemman, öde

1573

Årlig ränta

Nils

Frälselandbo, öde

1575

Årlig ränta

Olof

Frälse

1576

Tionde

Måns

1576

Årlig ränta

Olof

Frälse

1577

Årlig ränta

Frälse öde 1577

1578

Tionde

Mons

1579

Tionde

Mons

1591

Årlig ränta

Olof

Frälselandbo

1595

Årlig ränta

Måns

Frälselandbo

1597

Tiondelängd

Måns

1622

Landskapshandlingar

Under Hjälmarsberg

1622

Boskapslängd

Nils

Ligger inom frihetsmilen under Hjälmarsberg

1622

Boskapslängd

Bengt

Ligger inom frihetsmilen under Hjälmarsberg

1628

Mantalslängd

Bengt

3

1628

Mantalslängd

Mats

2

1628

Mantalslängd

Bengt

1 Soldat

1668

Mantalslängd

Nils Olofsson

3