Kävestalyckan

Käffuelsta lijkian 1555

Kävestalyckan är den sydligaste bebyggelsen i Ekeby socken. Namnet ger besked om att det ursprungligen har varit
en utjord till Kävesta i Sköllersta sn. Det skrivs omväxlande Lyckan och Kävestalyckan under 1500-talet. Bebyggelsen
tycks etableras 1595 eller åren förut. Det benämns detta år som nybygge.

Kävestalyckan 1595 Årlig ränta   Nybyggare, skatte
Kävestalyckan 1622 Årlig ränta Jöns Torpare, åker till 1/3 tunnland, äng till 2 lass, skog och mulbete gott, humlegård eller fiskevatten inget
Kävestalyckan 1622 Boskapslängd Påvel Sto 1, oxe 2, ko 3, kviga 3, får 6, svin 2, utsäde 3 tunnor
Kävestalyckan 1628 Mantalslängd Påvel 3
Kävestalyckan 1668 Mantalslängd Lars Persson 2