Käringerud

käringerodh 1549, käringetårp 1554, käringrodh 1573, käringerud 1591

Bebyggelsen är känd redan 1458. Då omnämns en Gudmundh i kaniljearud (10/3 1458 RAD). Till och från har man
försökt försköna namnet genom att lägga till ett "v", Kärvingerud. Betydelsen är dock, enligt Jöran Sahlgren, käring.
Efterleden -rud tolkas allmänt som röjning. Käringerud är under 1500-1600-talet ett frälsetorp och ligger 1622 under
Hjälmarsberg.

1549

Årlig ränta

Per

6 öresland, landbo

1554

Årlig ränta

Änkan

Frälselandbo

1555

Årlig ränta

Änkan

Frälse

1556

Årlig ränta

Änkan

Frälse

1560

Årlig ränta

Olof

Frälse

1561

Tiondelängd

Per Persson

Olagd jord, torpare

1566

Tionde

Per

Frälse

1567

Årlig ränta

Per

Frälse

1572

Avkort

Frälsehemman, öde

1573

Årlig ränta

Per

Frälselandbo, öde 1573

1575

Årlig ränta

Per

Frälse

1576

Tionde

Per

1576

Årlig ränta

Per

Frälse

1577

Årlig ränta

Per

Frälse

1578

Tionde

Per Winther

1579

Tionde

Per

1591

Årlig ränta

Per

Frälselandbo

1597

Tiondelängd

Anders

1622

Landskapshandlingar

Under Hjälmarsberg

1622

Boskapslängd

Lasse

Ligger inom frihetsmilen under Hjälmarsberg

1628

Mantalslängd

Lasse

2

1668

Mantalslängd

Per Olofsson

3