Kappetorp

cappetorp 1537, kappolstorp 1549, kappetorp 1554, capetorp 1573,

Det ligger nära till hands att tolka förleden "Kappe" antingen i betydelse av rymdmåttet kappe eller i betydelsen
kappland d v s ett arealmått. Byn är tämligen stor vid ingången av 1500-talet och består av två hela hemman, ett skatte
och ett frälse. Med tanke på detta är det inte otroligt att bebyggelsen har kommit till redan i tidig medeltid. 

1549

Årlig ränta

Jöns

11 öresland

1549

Årlig ränta

Per

6 öresland, landbo

1549

Årlig ränta

Nils

6 öresland, landbo

1554

Årlig ränta

Anders

Frälselandbo

1555

Årlig ränta

Per

Stubbjord skatte

1555

Årlig ränta

Storbiörn

Frälse

1556

Årlig ränta

Per

Stubbejord

1556

Årlig ränta

Anders

Frälse

1559

Årlig ränta

-

Olagd jord skatte

1560

Årlig ränta

Nils

Olagd jord skatte

1560

Årlig ränta

Storbjörn

Frälse

1561

Tiondelängd

Nils

Olagd jord

1561

Tiondelängd

Storbjörn

Olagd jord

1562

Årlig ränta

Nils

Olagd jord

1566

Tionde

Nils

Olagd jord skatte

1566

Tionde

?

Frälse

1567

Årlig ränta

Nils

Olagd jord skatte

1567

Årlig ränta

Storbjörn

Frälse

1572

Avkort

En skattegård, öde

1572

Avkort

Frälsehemman, öde

1573

Årlig ränta

Per

Olagd jord, öde 1573

1573

Årlig ränta

Storbjörn

Frälselandbo, öde 1573

1575

Årlig ränta

Lasse

Olagd jord skatte

1575

Årlig ränta

Anders

Frälse

1576

Tionde

Lasse

1576

Tionde

Anders

1576

Årlig ränta

Olagd jord skatte

1576

Årlig ränta

Storbjörn

Frälse

1577

Årlig ränta

Lasse

Olagd jord skatte Knekt 1577

1577

Årlig ränta

Anders

Frälse Fru Margareta på Göksholm haver sina landbor fria Ao 77

1578

Tionde

Lasse

1578

Tionde

Anders

1579

Tionde

Anders

1579

Tionde

Lasse

Store Kappetorp

1581

Årlig ränta

Lasse

Skatte

1591

Årlig ränta

Per

1591

Årlig ränta

Anders

Frälselandbo

1595

Årlig ränta

Per

1 markland

1595

Årlig ränta

Anders

Frälselandbo

1597

Tiondelängd

Per

1597

Tiondelängd

Måns

1622

Årlig ränta

Pär

½ skatte, åker till 4 öresland, äng till 30 lass, skog och mulbete gott, intet fiskevatten, humlegård till 30 stänger

1622

Boskapslängd

Per Isaksson

Häst 1, oxe 1, stut 1, ko 2, kviga 1, får8, svin 1, utsäde 2 tunnor

1622

Boskapslängd

Anders

Knekt. Oxe 1, stut 1, ko 1, kviga 1, får1, svin 1, utsäde 2 tunnor

1622

Boskapslängd

Per

Frälse utom frihetsmilen. Sto 1, stut 2, ko 2, kviga 2, får3, svin 2, utsäde 2 tunnor

1628

Landskapshandlingar

Ödeshemman

1628

Förmedling av hemman som i jordeboken upptas för hela eller halva men är mindre

1628

Mantalslängd

Per Larsson

2

1628

Mantalslängd

Jon Persson

2

1628

Mantalslängd

Anders

1 Soldat

1668

Mantalslängd

Olof Bengtsson

3

1668

Mantalslängd

Hu Cissila

1