Högtorp

in högatorp 1521, högtorp 1549, hogetorp 1573, högtorp 1591

Lars Hellberg antyder i Kumlabygden III att bebyggelsen vid Högtorp har ett medeltida ursprung. En utgångspunkt i resonemanget är att gravhögarna på Högtorpskullen är från bronsåldern, att platsen senare har varit obebodd för att
därefter åter upptagas under medeltid varvid "högarna" har gett namn åt bebyggelsen. Gravfältet innehåller förvisso
några bronsålderslika lämningar men också gravar som indikerar yngre järnålder. Ortnamn med efterleden -torp hänförs
allmänt till medeltid men belägg finns också för att sådan bebyggelse har uppstått under vikingatid. Det är rimligt att
antaga ett avbrott i kontinuiteten. Någon gång har bebyggelsen övergivits för att sedan åter upptagas vid högarna. De
människor som på nytt odlade upp marken upplevde högarna som något signifikativt för platsen. En gissning är att det
vikingatida samhällets föreställningsvärld närmare ansluter till namngivningen än det medeltida. Icke att förglömma,
platsen är och var även innan skifferbrytningen, högt belägen i terrängen. Detta kan naturligtvis också vara namnets
ursprung och därmed ännu svårare att datera.
Liksom omgivande torp har Högtorp under 1500- och 1600-talet legat under frälse.

Ägonamn
Södra gården och Norra gården (Sockenstämma 1774)
Ekebacken, Bältarängen, Sörängen, Ekebackstäppan, Smetorpet, Hallenitorp, Linhagen, Norra kärret, Västra kärret,
Axfallet. (laga skifteshandlingar)

 

1549

Årlig ränta

?

6 öresland, landbo

1554

Årlig ränta

Jon

Frälselandbo

1555

Årlig ränta

Jon

Frälse

1556

Årlig ränta

Jon

Frälse

1560

Årlig ränta

Simon

Frälse

1561

Tiondelängd

Simon Larsson

Olagd jord, torpare

1566

Tionde

Simon

frälse

1567

Årlig ränta

Per

Frälse

1573

Årlig ränta

Nils

Frälselandbo

1575

Årlig ränta

Nils

Frälse

1576

Tionde

Anders

1576

Årlig ränta

Anders

Frälse

1577

Årlig ränta

Anders

Frälse

1578

Tionde

Anders

1579

Tionde

Anders

1591

Årlig ränta

Anders

Frälselandbo

1595

Årlig ränta

Olof

Frälselandbo

1597

Tiondelängd

Nils

1622

Under Hjälmarsberg

1622

Boskapslängd

Lasse

Ligger inom frihetsmilen under Hjälmarsberg

1622

Boskapslängd

Sven

Ligger inom frihetsmilen under Hjälmarsberg

1628

Mantalslängd

Sven

5

1628

Mantalslängd

Kerstin?

5

1668

Mantalslängd

Hans Andersson

3

1668

Mantalslängd

Bengt Larsson

4