Hässelgärdet

Häslegåle 1580, Haslegiöll 1600, Heslegöle 1615, Hiislegerd 1622

Förleden "häsle" berättar att platsen har varit bevuxen med hassel. Efterleden, giöll, göle etc ska antagligen liksom i fallet
Gölinge tolkas som svedjeland. Bebyggelsen är tillkommen på Ekebys ägor.

Hässelgärdet 1595 Årlig ränta   Kronotorpare
Hässelgärdet 1622 Årlig ränta   Ödetorpställe. Hässlegärde står i jordebok för 5 ... smör utgöra haver. Varit öde i 16 år, är nu upptagit år 1615 uppå 6 års frihet efter på torpestaden icke finnas en husknut
Hässelgärdet 1628 Mantalslängd Embjörn 2
Hässelgärdet 1668 Mantalslängd Lars 3