Gölinge

Namnet är troligen sammansatt av göle (svedjeland) och äng(e). De äldre namnformerna är Gälesfall 1580 och Giöretzfall
1600. Redan i tiondelängden 1594 skrivs det dock Gölinge. Bebyggelsen tillkommer av allt att döma i slutet av 1580-talet
eller början av 1590-talet, som ett torp på Ekeby ägor. År 1722 säljs Gölinge till skatte åt bonden Nils Persson som den 8 september 1722 får skattebrev på hemmanet.

   
Gölinge 1595 Årlig ränta   Nybyggare, skatte
Gölinge 1597 Tiondelängd Lasse Nybyggare
Gölinge 1622 Boskapslängd Olof Sto 1, stut 2, ko 4, kviga 2, får8, utsäde 1 tunna
Gölinge 1628 Mantalslängd Olof 2
Gölinge 1668 Mantalslängd Per Nilsson 2