Frommesta

framastum 1353, fromasta 1369, fromista 1525, frommista 1549

Frommesta tillhör en av de största byarna i Ekeby socken. Den är belägen längst i norr och gränsar till Mosjön i väster
och Täljeån i öster. Förleden i namnet ska enligt Jöran Sahlgren tolkas som Frome, ett mansnamn. Den äldsta skrivningen
från 1353 är framastum. Denna tillhör dock "Sparres avskrifter" vilka anses mindre tillförlitliga. Skulle det vara så att
avskriften är korrekt kan också en tolkning "framtill" vara möjlig. Hela namnet skulle då betyda "slåtterängarna som ligger
längst fram".

Ägonamn
Haget, Nubbakrogen, Tjuvavägen (vinterväg mellan Frommesta och Gölinge), Lingakärret (efter soldat Ling) Åsnetäppe-
källan (källa vid Åsnetäppan) (ortnamnsarkivet)
Mellangården, Södra Rusthållet, Norra Rusthållet, Södra gården och Dragongården (sockenstämma 1774)
Bergsåkersbäcken, Broåkrarna, Byrnera, Bärgsundet, Dahlstigarne, Eklotterna, Fallet, Flyet, Flyåkrarna, Frodingsvägen, Gatåkrarna, Granåkrarna, Gumpatängerna, Harsbacken, Jönsaåkrarna, Kråkvrån, Källerna, Leråkrarna, Myrängen, Norra Bergsåkersbacken, Norra Lyckan, Skogsåkrarna, Sköttebacken, Smebackeskiftet, Smetäppan, Stenåkrarna, Struplyckan,
Södra Lyckan, Tvärera, Västra Haget, Åtegarna, Ängsåkrarna, Öråkrarna (laga skiftehandlingar

1549

Årlig ränta

Jöns

12 öresland

1549

Årlig ränta

Per Olsson

12 öresland

1549

Årlig ränta

Lasse Nilsson

12 öresland

1549

Årlig ränta

Hans Torilsson

12 öresland

1549

Årlig ränta

Mårten

12 öresland

1549

Årlig ränta

Jon

6 öresland, landbo

1552

Årlig ränta

Johan

11 örtugland, kyrkolandbo

1554

Årlig ränta

Jon

Landbo

1555

Anm

Johan

11 örtugland jord, Indragna kyrkogods

1555

Anm

Jogan

Av en torpestad benämnd Frommesta myr

1555

Årlig ränta

Karll Persson

7 öresland 8 penningland skatte

1555

Årlig ränta

Lasse Nilsson

5 ½ öresland skatte

1555

Årlig ränta

Jon Thörelsson

5 ½ öresland skatte

1555

Årlig ränta

Oluff Persson

5 öresland 8 penningland skatte

1555

Årlig ränta

Morthen

3 öresland 16 penningland skatte

1555

Jb kyrkojord

Erik Persson

11 örtugland kyrko

1556

Årlig ränta

Karll Persson

7 öresland 8 penningland skatte

1556

Årlig ränta

Lasse Nilsson

5 ½ öresland skatte

1556

Årlig ränta

Jon Törelsson

5 ½ öresland skatte

1556

Årlig ränta

Oluff Persson

5 öresland 8 penningland skatte

1556

Årlig ränta

Morten

3 öresland 16 penningland skatte

1556

Årlig ränta

Jon

11 örtugland kyrko

1560

Årlig ränta

Karll

7 öresland 8 penningland skatte

1560

Årlig ränta

Oloff Persson

5 öresland 8 penningland skatte

1560

Årlig ränta

Lasse Nilsson

5 ½ öresland skatte

1560

Årlig ränta

Jon Törilsson

5 ½ öresland skatte

1560

Årlig ränta

Per Månsson

3 öresland 16 penningland skatte

1560

Årlig ränta

Jon Olsson

Arv och eget

1561

Tiondelängd

Karl

5 öresland 22 penningland =8,9 ha

1561

Tiondelängd

Olof Persson

5 öresland 22 penningland =8,9 ha

1561

Tiondelängd

Nils Jonsson

5 öresland 22 penningland =8,9 ha

1561

Tiondelängd

Joen

5 öresland 22 penningland =8,9 ha

1561

Tiondelängd

Morten Persson

11 örtugland = 5,5 ha

1561

Tiondelängd

Joen Olsson

11 örtugland = 5,5 ha

1562

Årlig ränta

Karl

5 öresland 22 penningland

1562

Årlig ränta

Olof Persson

5 öresland 22 penningland

1562

Årlig ränta

Nils Joensson

5 öresland 22 penningland

1562

Årlig ränta

Joen

5 öresland 22 penningland

1562

Årlig ränta

Mårten

11 örtugland

1562

Årlig ränta

Joen Olsson

11 örtugland, kyrkolandbo

1566

Tionde

Karll

18 örtugland skatte

1566

Tionde

Oloff Persson

18 örtugland skatte

1566

Tionde

Nils Joensson

18 örtugland skatte

1566

Tionde

Morthen Joensson

18 örtugland skatte

1566

Tionde

Änkan

11 örtugland skatte

1566

Tionde

Anders Joensson

11 örtugland skatte

1567

Årlig ränta

Karll

5 öresland 22 penningland skatte

1567

Årlig ränta

Oloff

5 öresland 22 penningland skatte

1567

Årlig ränta

Nils

5 öresland 22 penningland skatte

1567

Årlig ränta

Morthen

5 öresland 22 penningland skatte

1567

Årlig ränta

Oluff Ingelsson

11 öresland skatte

1567

Årlig ränta

Per Svensson

11 öresland skatte

1573

Årlig ränta

Anders Jonsson

5 öresland 21 penningland = 8,8 ha

1573

Årlig ränta

Olof Ersson

5 öresland 22 penningland = 8,9 ha

1573

Årlig ränta

Nils Jonsson

5 öresland 22 penningland = 8,9 ha

1573

Årlig ränta

Morten Jonsson

5 öresland 22 penningland = 8,9 ha

1573

Årlig ränta

Oloff Ingolsson

11 öresland = 16,5 ha

1573

Årlig ränta

Per Svensson

11 öresland = 16,5 ha

1573

Årlig ränta

Nils

Skattetorpestad

1575

Årlig ränta

Anders

5 öresland 22 penningland skatte

1575

Årlig ränta

Oloff Persson

5 öresland 22 penningland skatte

1575

Årlig ränta

Nils Jonsson

5 öresland 22 penningland skatte

1575

Årlig ränta

Morthen Jonsson

5 öresland 22 penningland skatte

1575

Årlig ränta

Töris Ingolsson

11 örtugland skatte

1575

Årlig ränta

Per Svensson

11 örtugland skatte

1576

Tionde

Per

1576

Tionde

Töres

1576

Tionde

Morthen

1576

Tionde

Nils

1576

Tionde

Olof

1576

Tionde

( ) Jonsson

1576

Årlig ränta

Anders

5 öre 22 penningland skatte

1576

Årlig ränta

Olof Persson

5 öre 22 penningland skatte

1576

Årlig ränta

Nils Jonsson

5 öre 22 penningland skatte

1576

Årlig ränta

Mårthen Jonsson

5 öre 22 penningland skatte

1576

Årlig ränta

Töres Ingelsson

11 örtugland skatte

1576

Årlig ränta

Per Svensson

11 örtugland skatte

1577

Årlig ränta

Anders Jonsson

5 öre 22 penningland skatte

1577

Årlig ränta

Olof Persson

5 öre 22 penningland skatte

1577

Årlig ränta

Nils Jonsson

5 öre 22 penningland skatte

1577

Årlig ränta

Måns Jonsson

5 öre 22 penningland skatte

1577

Årlig ränta

Töres Ingelsson

11 örtugland skatte

1577

Årlig ränta

Per Svensson

11 örtugland skatte

1578

Tionde

Anders

1578

Tionde

Olof

1578

Tionde

Nils

1578

Tionde

Mårthen

1578

Tionde

Erik

1578

Tionde

Per Svensson

1579

Tionde

Anders

1579

Tionde

Olof Persson

1579

Tionde

Nils

1579

Tionde

Morthen

1579

Tionde

Töres

1579

Tionde

Per Svensson

1581

Årlig ränta

Olof Persson

5 öre 22 penningland skatte

1581

Årlig ränta

Anders Jönsson

5 öre 22 penningland skatte

1581

Årlig ränta

Nils Joensson

5 öre 22 penningland skatte

1581

Årlig ränta

Mårthen Jönsson

5 öre 22 penningland skatte

1581

Årlig ränta

Töres Ingelsson

11 örtugland skatte

1581

Årlig ränta

Per Svensson

11 örtugland skatte

1591

Årlig ränta

Anders Joensson

5 öresland 22 penningland

1591

Årlig ränta

Olof Joensson

5 öresland 22 penningland

1591

Årlig ränta

Anund Eriksson

5 öresland 22 penningland

1591

Årlig ränta

Mårten Joensson

5 öresland 22 penningland

1591

Årlig ränta

Erik

1591

Årlig ränta

Ingoll

11 örtugland

1595

Årlig ränta

Anders Jansson

5 öresland

1595

Årlig ränta

Olof Persson

5 öresland

1595

Årlig ränta

Joen

1 markland 6 ½ öresland

1595

Årlig ränta

Mårten Jonsson

5 öresland 22 penningland

1595

Årlig ränta

Olof Andersson

11 örtugland

1595

Årlig ränta

Ingill

11 örtugland

1597

Tiondelängd

Lasse Nilsson

1597

Tiondelängd

Olof Persson

1597

Tiondelängd

Joen

1597

Tiondelängd

Mårten

1597

Tiondelängd

Olof Andersson

1597

Tiondelängd

Ingel

1622

Årlig ränta

Joen Olofsson

1622

Årlig ränta

Nils Jonsson

1622

Årlig ränta

Jon Ingelsson

1622

Årlig ränta

Olof Andersson

½ skatte, åker till 6 öres 2 ½ penningland, äng till 26 lass, mulbete och fiskevatten till nödtorft, ingen skog eller humlegård, härunder ett ängestycke benämnt Myran

1622

Årlig ränta

Anders Ingelsson

½ skatte, åker till 6 öres 2 ½ penningland, äng till 26 lass, mulbete och fiskevatten till nödtorft, ingen skog eller humlegård, härunder ett ängestycke benämnt Myran

1622

Boskapslängd

Carl

Häst 1, oxe 2, ko 3, kviga 3, svin 5, utsäde 4 tunnor

1622

Boskapslängd

Jon Olofsson

Sto 1, oxe 1, stut 1, ko 2, kviga 2, svin 6, utsäde 4 tunnor

1622

Boskapslängd

Lasse Jonsson

Sto 1, oxe 1, ko 2, kviga 1, får3, svin 1, utsäde 4 tunnor

1622

Boskapslängd

Nils Jonsson

Sto 2, oxe 3, ko 2, svin 1, får3, utsäde 9 ½ tunna

1622

Boskapslängd

Sven

Häst 1, sto 1, oxe 1, stut 1, ko 2, kviga 2, får2, svin 4, utsäde 4 tunnor

1622

Boskapslängd

Olof

Sto 2, ko 1, kviga 2, svin 2, utsäde 4 tunnor

1622

Boskapslängd

Daniel

Sto 1, oxe 2, ko 2, kviga 1, svin 3, utsäde 3 tunnor

1622

Boskapslängd

Jon Ingelsson

Sto 1, oxe 2, ko 1, kviga 4, får4, svin 3, utsäde 3 tunnor

1622

Boskapslängd

Anders Ingelsson

Sto 2, oxe 2, ko 1, kviga 3, får5, svin 10, utsäde 3 tunnor

1622

Boskapslängd

Jon Olofssons änka

Sto 1 oxe 2, ko 2, kviga 1, svin 1, utsäde 4 tunnor

1622

Boskapslängd

Jöns

Knekt. Ko 1, utsäde 2 tunnor

1628

Mantalslängd

Sven

2

1628

Mantalslängd

Olof

2

1628

Mantalslängd

Carl

2

1628

Mantalslängd

Jon Ingelsson

4

1628

Mantalslängd

Anders Ingelsson

3

1668

Mantalslängd

Joen Jönsson

2

1668

Mantalslängd

Anders Jansson

4

1668

Mantalslängd

Lars Olsson

2

1668

Mantalslängd

Olof Jönsson

3

1668

Mantalslängd

Joen Larsson

2

1668

Mantalslängd

Hu Malin

1

1668

Mantalslängd

Nils Svensson

3

1668

Mantalslängd

Jöns Svensson

3

1668

Mantalslängd

Erik Svenssons hu

2

1668

Mantalslängd

Hu Carin knekthustru

1

1668

Mantalslängd

Joen Nilsson

4

1668

Mantalslängd

Bengt Svensson

2

1668

Mantalslängd

Sven Carlsson

2

1668

Mantalslängd

Ingel Andersson

3

1668

Mantalslängd

Ingel Jonsson

2

1726

Jordebok

Anders Persson

Legat öde i fyra år nu skattevrak