Frogesta

Förleden innehåller mansnamnet Frodhe. I den äldst påträffade formen 1549 skrivs namnet Frodista. Under 1600-talet
allmänt Froesta för att därefter få ett tillskott av bokstaven g. Namnet är bildat av det fornsvenska adjektivet frodher=
kunnig, lärd. Byn består 1549 av tre hela skattehemman och ett halvt landbohemman. Därefter endast tre skattehemman.
Eftersom Fröberga redovisas separat detta år kan det inte vara detta som åsyftas. Troligen har det halva hemmanet blivit
öde efter 1549 men före 1561. Byn Fröberga var ursprungligen en från Frogesta utflyttad gård. Den flyttades åter in i
slutet av 1600-talet

Ägonamn
Rusthållet, Frälsehemmanen och Mellangården (sockenstämma 1774)
Örbäcken, Höökullen (Geometrisk jordebok 1701)
Kalvtäppan, Fröbergslyckan, Norra backe, Strupen, Skogshagen, Skogslyckan, Flåten, Framängen. (laga skifteshandlingar)

1549

Årlig ränta

Erik

12 öresland

1549

Årlig ränta

Germund

12 öresland

1549

Årlig ränta

Lasse Håkansson

12 öresland

1549

Årlig ränta

Lasse Håkansson

6 öresland, landbo

1555

Årlig ränta

Benct

7 öresland 16 penningland skatte

1555

Årlig ränta

Lasse Håkonsson

9 öresland 8 penningland skatte

1555

Årlig ränta

Lars Ersson

Olagd jord skatte

1556

Årlig ränta

Benct

7 öresland 16 penningland skatte

1556

Årlig ränta

Lasse Eriksson

Stubb

1556

Årlig ränta

Lasse Håkansson

9 öresland 8 penningland skatte

1560

Årlig ränta

Benkt

7 öresland 16 penningland skatte

1560

Årlig ränta

Lasse

9 öresland 8 penningland skatte

1560

Årlig ränta

Lasse Ersson

Olagd jord skatte

1561

Tiondelängd

Erik

16 örtugland 2 penningland = 8,2 ha

1561

Tiondelängd

Lasse

16 örtugland 2 penningland = 8,2 ha

1561

Tiondelängd

Bengt

7 öresland 18 penningland =11,6 ha

1562

Årlig ränta

Erik

5 öresland 10 penningland

1562

Årlig ränta

Lasse Eriksson

5 öresland 10 penningland

1562

Årlig ränta

Bengt

7 öresland 18 penningland

1566

Tionde

Erik

16 örtugland 2 penningland skatte

1566

Tionde

?

? skatte

1566

Tionde

Benct

23 örtugland skatte

1567

Årlig ränta

?

? skatte

1567

Årlig ränta

Lasse

5 öresland 10 penningland skatte

1567

Årlig ränta

?

? skatte

1572

Avkort

Joen Magnusson

Hel gård, knekt

1573

Årlig ränta

Erik

5 öresland 10 penningland = 8,1 ha

1573

Årlig ränta

Joen Magnusson

5 öresland 10 penningland = 8,1 ha

1573

Årlig ränta

Bengt Eriksson

7 öresland 10 penningland = 11,1 ha

1575

Årlig ränta

Erik

5 öresland 10 penningland skatte

1575

Årlig ränta

Andra gården

5 öresland 10 penningland skatte

1575

Årlig ränta

Benct Eriksson

7 öresland 10 penningland skatte, länsman

1576

Årlig ränta

Erik

5 öre 10 penningland skatte

1576

Årlig ränta

Joen Månsson

5 öre 10 penningland skatte

1576

Årlig ränta

Bengt Eriksson

7 öre 10 penningland skatte

1577

Årlig ränta

Erik

5 öre 10 penningland skatte

1577

Årlig ränta

Andre gården

5 öre 10 penningland skatte

1577

Årlig ränta

Bengt

7 öre 10 penningland skatte Lensman fritt för sitt omak

1578

Tionde

Bengt

1578

Tionde

Nils

1578

Tionde

Germund

1579

Tionde

Bengt

1579

Tionde

Erik

1579

Tionde

Änkan

1579

Tionde

Göstaff

(skrivs vanligen under Fröberga)

1581

Årlig ränta

Erik

5 öre 10 penningland skatte

1581

Årlig ränta

Nils

5 öre 10 penningland skatte

1581

Årlig ränta

Bengt

7 öre 10 penningland skatte

1591

Årlig ränta

Lasse Eriksson

5 öresland 10 penningland

1591

Årlig ränta

Päder Eriksson

5 öresland 10 penningland

1591

Årlig ränta

Bengt

7 öresland 10 penningland

1595

Årlig ränta

Lasse Jönsson

6 öresland

1595

Årlig ränta

Erik

5 öresland 10 penningland

1595

Årlig ränta

Bengt

7 öresland

1597

Tiondelängd

Lasse

1597

Tiondelängd

Erik

1597

Tiondelängd

Bengt

1622

Årlig ränta

Erik Eriksson

1 skatte, 6 öresland jord, god äng, ärnat mulbete, ingen skog fiskevatten eller humlegård

1622

Boskapslängd

Erik Eriksson

Häst 1, sto 1, oxe 2, ko 3, kviga 2, får5, svin 5, utsäde 4 tunnor

1622

Boskapslängd

Anders

Häst 1, stut 1, ko 1, kviga 2, får2, svin 4, utsäde 3 tunnor

1622

Boskapslängd

Jöns

Oxe 2, kviga 1, får2, utsäde 3 tunnor

1622

Boskapslängd

Lasse Eriksson

Sto 2, oxe 3, ko 6, get 22, får4, svin 5, utsäde 4 tunnor

1628

Mantalslängd

Per Larsson

4

1628

Mantalslängd

Erik Nilsson

4

1628

Mantalslängd

Anders

4

1628

Mantalslängd

Halsten

1 Soldat

1642

Mantalslängd

Nils Larsson

Försvarskarl

1668

Mantalslängd

Per ... hu

1

1668

Mantalslängd

Olof Persson

1

1668

Mantalslängd

Jöns Persson

2

1668

Mantalslängd

Simon Magnisson

1

1668

Mantalslängd

Nils Larsson

4

1668

Mantalslängd

Per Andersson

2

1668

Mantalslängd

Hu Ingeborg

½