Fröberga

I äldre tolkningar av namnet, t ex Östergötlands fornminnesförening 1921, utläser Elias Wessén ett gudanamn i förleden och antyder en kultplats. Några arkeologiska belägg för detta finns inte och senare tids tolkningar utgår från att förleden i de flesta Fröberganamnen skall tolkas som "frodig". Berga är en pluralbeteckning och skall väl närmast tolkas som "höjderna". Platsen är belägen på en böljande drumlin som sträcker sig ut mot Kvismareängarna. Några belägg för namnet finns inte före 1500-talet och en förklaring som "de frodiga höjderna eller kullarna" verkar trovärdig.
Själva bebyggelsen tycks vara sentida. Under 1680-talet flyttas bebyggelsen in till Frogesta men i en rulla över rytttare från 1696 anges " Orsaken tå (oläsligt) är att uti gamla tider hava de varit sammanbyggda men senare flyttat husen ett stycke där på sin åker som nu åter är indragit på dess rätta hustomt i Frogesta by". När denna utflyttning från Frogesta har skett är omöjligt att säga men att dessa "gamla tider" äger rum före 1549, då byn redovisas i årliga räntan, är otvivelaktigt. Byn redovisas under 1500-talet som skatte och ligger öde 1572 och 1573. Under 1600-talet redovisas byn som ett halvt skatte och flyttar som ovan nämnts in i Frogesta by senast 1685. Vid laga skiftet flyttas gården i närheten av den gamla byplatsen men nu under namnet Frogesta 4:1.

 

1549

Årlig ränta

Sven

12 öresland

1555

Årlig ränta

Nils

6 öresland 4 penningland skatte

1556

Årlig ränta

Nils

6 öresland 4 penningland skatte

1560

Årlig ränta

Olof

6 öresland 4 penningland skatte

1561

Tiondelängd

Olof

16 örtugland 2 penningland = 8,2 ha

1562

Årlig ränta

Olof

5 öresland 10 penningland

1566

Tionde

Erik

16 örtugland 2 penningland skatte

1567

Årlig ränta

Erik

5 öresland 10 penningland skatte

1572

Avkort

En skattegård, öde

1573

Årlig ränta

5 öresland 10 penningland = 8,1 ha, öde 1573

1575

Årlig ränta

Göstaff

5 öresland 10 penningland skatte

1576

Tionde

Göstaff

1576

Årlig ränta

Göstaff

5 öre 10 penningland skatte

1577

Årlig ränta

Göstaff

5 öre 10 penningland skatte

1578

Tionde

Göstaff

1581

Årlig ränta

Göstaff

5 öre 10 penningland skatte

1591

Årlig ränta

Olof

5 öresland 10 penningland

1595

Årlig ränta

Joen

5 öresland 10 penningland

1597

Tiondelängd

Jon

1622

Årlig ränta

Olof

½ skatte, 4 öresland jord, god äng ärnat mulbete ingen skog ingen humlegård eller fiskevatten

1622

Boskapslängd

Jon

Sto 1, oxe 2, ko 2, kviga 1, får3, svin 4, utsäde 4 tunnor

1622

Boskapslängd

Anders

Sto 1, oxe 1, ko 2, får1, svin 3, utsäde 4 tunnor

1622

Boskapslängd

Jöran

Sto 1, oxe 2, ko 2, kviga 2, får4, svin 4, utsäde 4 tunnor

1628

Mantalslängd

Anund

4

1668

Mantalslängd

Erik Jonsson

2