Fagerbjörka

Det geografiska läget gör det troligt att Fagerbjörka är upptaget på Björka ägor. Namnet innehåller i efterleden -björka.
Förleden ska troligen tolkas som "vacker". Namnet förekommer i längderna först i början av 1600-talet och gör det troligt
att det är ett nybygge från början av detta sekel.

Fagerbjörka 1622 Boskapslängd Hans Ko 1, kviga 2, får2, get 7
Fagerbjörka 1628 Mantalslängd Hans 2
Fagerbjörka 1668 Mantalslängd Nils Persson 3