Eneby

eneby 1549

Efterleden -by gör det rimligt att förlägga bebyggelsens tillkomst till järnåldern. Gravfältet Raä nr 1 ligger på Enebys ägor och har först i och med sammanslagningen med Nynäs hamnat på säteriets ägor. Förleden "ene" beskriver platsens beskaffenhet.
Under 1500-talet bebos Eneby av en skattebonde samt en torpare under kyrkan. Skattehemmanet ligger öde 1573. Öde här i betydelsen, oförmögen att betala sin skatt. Under första delen av 1600-talet övergår kyrkans del i byn till krono och skattehemmanet delas i två halva skattehemman. Ett av dessa skattehemman står öde under några år och blir krono 1636. Tio år senare 1646 blir alla gårdarna i byn frälse under Conrad Falkenberg. Bönderna brukar dock gården som de tidigare har gjort. Hela byn brinner ner 1670 och samtidigt slås byn ihop med Nynäs ägor. Man uppför dock åter tre torp på den gamla byns ägor och dessa finns kvar till slutet av 1700- eller början av 1800-talet. På generalstabskartan från 1834 återfinns inte torpen och de bör ha försvunnit senast detta år.

1549

Årlig ränta

Oloff Jappson

6 öresland, landbo

1552

Årlig ränta

Lasse

13 örtugland, kyrkolandbo

1555

Anm

Lasse

13 örtugland jord, Indragna kyrkogods

1555

Årlig ränta

Nils

13 örtugland kyrko

1556

Årlig ränta

Nils

13 örtugland kyrko

1560

Årlig ränta

Jon Larsson

1 markland skatte förökt 1560

1560

Årlig ränta

Lasse

13 örtugland kyrko

1561

Tiondelängd

Lasse Jonsson

13 örtugland = 6,5 ha

1562

Årlig ränta

Per Larsson

1 markland

1562

Årlig ränta

Per Jönsson

13 örtugland, kyrkolandbo

1566

Tionde

Anund

1 markland skatte

1566

Tionde

Lasse

13 örtugland kyrko

1567

Årlig ränta

Anund

1 markland skatte

1567

Årlig ränta

Lasse Jönsson

13 öresland kyrko

1571

Årlig ränta

Lasse Joensson

13 örtugland kyrko, knekt ½ gärd

1572

Avkort

En skattegård, öde

1573

Årlig ränta

1 markland = 12 ha, öde 1573

1573

Årlig ränta

13 örtugland = 6,5, kyrkolandbo

1575

Årlig ränta

Oloff

1 markland skatte

1575

Årlig ränta

Oloff

13 örtugland kyrko

1576

Tionde

Olof

1576

Årlig ränta

Olof

1 markland skatte

1576

Årlig ränta

Olof

13 örtugland kyrko

1577

Årlig ränta

Olof

1 markland skatte

1577

Årlig ränta

Per

13 örtugland kyrko

1578

Tionde

Per

1578

Tionde

Olof

1579

Tionde

Per

1579

Tionde

Olof

1581

Årlig ränta

Olof

1 markland skatte

1581

Årlig ränta

Per

13 örtugland kyrko

1591

Årlig ränta

Jöns

1 markland

1591

Årlig ränta

Änkan

13 örtugland, kyrkolandbo

1595

Årlig ränta

Jöns

5 öresland

1595

Årlig ränta

Per

13 örtugland kyrkolandbo

1597

Tiondelängd

Per Månsson

1597

Tiondelängd

Jöns

1610

Jordebok

Jöns

5 öresland jord

1610

Jordebok

Erik

5 öresland jord

1610

Jordebok

Bengt

7 öresland jord

1621

Tiondelängd

Jöns

1621

Tiondelängd

Jöran

1621

Tiondelängd

Anders

1622

Årlig ränta

Jöran

½ krono, 13 örtugland jord, god äng, ärnat mulbete, ingen skog fiskevatten eller humlegård

1622

Boskapslängd

Jöns

Knekt. Häst 1, oxe 2, stut 2, ko 2, kviga 2, får3, svin 3, utsäde 4 tunnor

1628

Mantalslängd

Anders

2

1628

Mantalslängd

Jöran

2

1628

Mantalslängd

Jöns

1 Soldat

1631

Jordebok

Hans

Skatte = 6.11.16

1631

Jordebok

Jöns Pädersson

Skatte = 6.11.16

1631

Jordebok

Jöran

Krono = 8.8

1633

Jordebok

Anders Jönsson

½ skatte = 4 öresland jord god äng med mulbete ingen skog eller fiskevatten 6.11.16

1633

Jordebok

Jöns Pädersson

½ skatte = 4 öresland jord god äng med mulbete ingen skog eller fiskevatten 6.11.16

1636

Jordebok

Jöns Persson

½ skatte = 6.11.16

1636

Jordebok

Jöran

½ krono = 13 örtugland jord god äng mulbete ingen skog eller humlegård 8.8

1636

Jordebok

Anders Jonsson

½ krono = 6.11.16. Har tillförne varit ett ½ skattehemman och stått i många år öde och är skattvrak blivit därför kommes det under krono. Opptagit på frihet till skatt 1639

1646

Anm

Till Conrad Falkenberg enlig Kunglig majestäts brev 20/2 1646

1650

Mantalslängd

Joen Andersson

2 Försvar under sätesgården Nynäs dock brukar bönderna själva som av ålder havit varer

1650

Mantalslängd

Per Olofsson

2 Försvar under sätesgården Nynäs dock brukar bönderna själva som av ålder havit varer

1657

Jordebok

Änkan

½ skatte, Herr Falkenberg tillbytt sig under frälse

1657

Jordebok

Jöran

½ krono Konrad Falkenberg sig tillbytt under frälse och försvaras som säteri

1657

Jordebok

Jöns Olsson

½ krono. Har legat öde i 4 år och bliver skattevrak crono

1668

Mantalslängd

Per Jönsson

3

1668

Mantalslängd

Daniel Jönsson

1

1668

Mantalslängd

Jöns Nilsson

2

1668

Mantalslängd

Joen Andersson

2

1668

Mantalslängd

Hu Inga knekthustru

1

1695

Mantalslängd

Nils Nilsson

2 Mantalslängd oskattlagt torp under Nynäs

1695

Mantalslängd

Per Larsson

2 Mantalslängd oskattlagt torp under Nynäs