Ekeby

i ekeby by 1469, ekeby 1549

Namnet förekommer första gången 1435 (16/1 1435 Göksholm RAP). Förleden är, som ofta då det gäller
-bynamn, naturbetecknande. Byn var en av Ekebys största. Under 1500-talet består den av två skattehemman och tre frälsehemman. Det har troligen också varit Ekeby sockens mest folkrika by. Redan 1668 kan man finna 10 hushåll i byn.
Åtskilligt fler redovisas vid laga skiftet 1843. Förutom själva byn finns här vid denna tidpunkt också ca 30 torpställen.
På byns ägor, österut utefter landsvägen, ligger flera gravfält. Sannolikt är att åtminstone ett av dessa, "Frejas backe",
är bygravfält. Tolebacke strax söder om detta gravfält redovisas i årliga räntan som kronoutjord men var i varje fall 1595
bebyggt och beboddes av kronotorparen Olof.

Ägonamn

Norrgården, Gevaldigergården, Falkenbergsgården, Sköttegården, Grossgården, Sörgården. (laga skifteshandlingar)
Kvarntomten, Battebotegarna, Frodingsvägen, Myran, Myrängen. (laga skifteshandlingar)

1549

Årlig ränta

Jöns Jönsson

12 öresland

1549

Årlig ränta

Per Olsson

12 öresland

1549

Årlig ränta

?

6 öresland, landbo

1549

Årlig ränta

Mons

6 öresland, landbo

1549

Årlig ränta

?

6 öresland, landbo

1554

Årlig ränta

Per

Frälselandbo

1554

Årlig ränta

Mons

Frälselandbo

1554

Årlig ränta

Jon Svensson

frälselandbo

1555

Årlig ränta

Per Olsson

5 öresland skatte

1555

Årlig ränta

Jon Larsson

5 öresland 8 penningland skatte

1555

Årlig ränta

Per Persson

Frälse

1555

Årlig ränta

Mons Jonsson

Frälse

1555

Årlig ränta

Jon Svensson

Frälse

1556

Årlig ränta

Per Olsson

5 öresland skatte

1556

Årlig ränta

Jon Larsson

5 öresland 8 penningland skatte

1556

Årlig ränta

Per

Frälse

1556

Årlig ränta

Mons

Frälse

1556

Årlig ränta

Jon Svensson

Frälse

1560

Årlig ränta

Benkt

5 öresland 8 penningland skatte

1560

Årlig ränta

Per Olsson

5 öresland skatte

1560

Årlig ränta

Per Persson

Frälse

1560

Årlig ränta

Måns

Frälse

1560

Årlig ränta

Jon Svensson

Frälse

1561

Tiondelängd

Per Olsson

15 örtugland = 7,5 ha

1561

Tiondelängd

Måns

½ markland = 6 ha

1561

Tiondelängd

Måns Andersson

14 örtugland = 7 ha

1561

Tiondelängd

Olof

13 örtugland = 6,5 ha

1562

Årlig ränta

Bengt

16 örtugland

1562

Årlig ränta

Per Olsson

15 örtugland

1566

Tionde

Benct

16 örtugland skatte

1566

Tionde

Per

15 örtugland skatte

1566

Tionde

?

Frälse

1566

Tionde

Oloff Svensson

13 örtugland frälse

1566

Tionde

Måns

12 örtugland frälse

1567

Årlig ränta

Benct

16 öresland skatte

1567

Årlig ränta

?

15 öresland skatte

1567

Årlig ränta

Anders

Frälse

1567

Årlig ränta

Sven

Frälse

1567

Årlig ränta

Oluff Svensson

Frälse

1572

Avkort

En skattegård, öde

1572

Avkort

Frälsehemman, öde

1573

Årlig ränta

Jöns

16 örtugland = 8 ha

1573

Årlig ränta

Christoffer

15 örtugland = 7,5 ha

1573

Årlig ränta

Bengt

Frälselandbo, öde 1573

1573

Årlig ränta

Tomas

Frälselandbo, under Göksholm

1573

Årlig ränta

Stabjörn

Frälselandbo, under Göksholm

1575

Årlig ränta

Jöns

16 örtugland skatte

1575

Årlig ränta

(Kved)

15 örtugland skatte

1575

Årlig ränta

Bengt

Frälse

1575

Årlig ränta

Joen

Frälse

1575

Årlig ränta

Sven

Frälse

1576

Årlig ränta

Jöns

16 örtugland skatte

1576

Årlig ränta

Knut

16 örtugland skatte

1576

Årlig ränta

Bengt

Frälse

1576

Årlig ränta

Sone

Frälse

1576

Årlig ränta

Storbjörn

Frälse

1577

Årlig ränta

Jöns

16 örtugland skatte

1577

Årlig ränta

Bengt

15 örtugland skatte

1577

Årlig ränta

Bengt

Frälse Fru Margareta på Göksholm haver sina landbor fria Ao 77

1577

Årlig ränta

Anders

Frälse Fru Margareta på Göksholm haver sina landbor fria Ao 77

1577

Årlig ränta

Sven

Frälse Fru Margareta på Göksholm haver sina landbor fria Ao 77

1578

Tionde

Knut

1578

Tionde

Jöns

1578

Tionde

Sven

1578

Tionde

Anders

1578

Tionde

Lasse

1579

Tionde

Lasse

1579

Tionde

Sven

1579

Tionde

Anders

1579

Tionde

Jöns

1579

Tionde

Knut

1581

Årlig ränta

Jöns

16 örtugland skatte

1581

Årlig ränta

Jon Andersson

15 örtugland skatte

1591

Årlig ränta

Joen Jonsson

15 örtugland

1591

Årlig ränta

Nils

16 örtugland

1591

Årlig ränta

Bengt

Frälselandbo

1591

Årlig ränta

Anders

Frälselandbo

1591

Årlig ränta

Sven

Frälselandbo

1595

Årlig ränta

Anders Persson

15 örtugland

1595

Årlig ränta

Nils Persson

16 örtugland

1595

Årlig ränta

Mats

Frälselandbo

1595

Årlig ränta

Joen

Frälselandbo

1595

Årlig ränta

Göstaf

Frälselandbo

1597

Tiondelängd

Gustaf

1597

Tiondelängd

Mats

1597

Tiondelängd

( p plogh)

1597

Tiondelängd

Måns

1597

Tiondelängd

Nils

1622

Landskapshandlingar

Tre hemman

Under Göksholm på frihetsmilen

1622

Årlig ränta

Måns Svensson

1 skatte, 1 markland jord äng till 16 lass god skog och mulbete ingen humlegård eller fiskevatten

1622

Årlig ränta

Nils Andersson

Lika med Måns Svensson

1622

Boskapslängd

Måns

Sto 2, oxe 2, stut 1, ko 3, kviga 1, get 5, får8, svin 1, utsäde 8 tunnor

1622

Boskapslängd

Nils

Häst 1, oxe 2, ko 3, kviga 2, får6, svin 4, utsäde 4 tunnor, smed

1622

Boskapslängd

Bengt

Sto 1, oxe 2, ko 2, kviga 1, får5, svin 2, utsäde 4 tunnor, smed

1622

Boskapslängd

Johan

Knekt. Sto 1, ko 1, får3

1622

Boskapslängd

Jöns

Ligger inom frihetsmilen under Göksholm

1622

Boskapslängd

Anders

Ligger inom frihetsmilen under Göksholm

1622

Boskapslängd

Lasse

Ligger inom frihetsmilen under Göksholm

1622

Boskapslängd

Björn

Ligger inom frihetsmilen under Göksholm

1622

Boskapslängd

Simon

Ligger inom frihetsmilen under Göksholm

1628

Mantalslängd

Lasse Jonsson

2

1628

Mantalslängd

Lasse Ingesson

2

1628

Mantalslängd

Jöns

2

1628

Mantalslängd

Anders

2

1628

Mantalslängd

Simon

2

1628

Mantalslängd

Måns

2

1628

Mantalslängd

Bengt

2

1628

Mantalslängd

Nils

2

1628

Mantalslängd

Per Svensson

3 Soldat

1668

Mantalslängd

Lars Bengtsson

3

1668

Mantalslängd

Nils Wangmakare

1

1668

Mantalslängd

Bengt Jönsson

2

1668

Mantalslängd

Sven Månsson

3

1668

Mantalslängd

Joen Andersson

3

1668

Mantalslängd

Hu Karin knekthustru

1

1668

Mantalslängd

Lars Persson

2

1668

Mantalslängd

Lars Danielsson

3

1668

Mantalslängd

Johan Lönnevaldsson

2

1668

Mantalslängd

Hu Elin knekthustru

2