Brotorp 

Brotorp 1549, Broatorp 1561, Brogetorp 1595.

Liksom Beltaretorp förekommer namnet i årliga räntan tillsammans med socknens sydligaste frälsetorp. Man kan anta
att torpet har varit beläget i anslutning till en bro antingen strax söder om Käringerud eller väster om Ulfstorp där
vägarna skär bäcken.

 

1549

Årlig ränta

Per

6 öresland, landbo

1554

Årlig ränta

Töres

Frälselandbo

1555

Årlig ränta

Törils

Frälse

1556

Årlig ränta

Törils

Frälse

1561

Tiondelängd

Nils

Olagd jord, torpare

1566

Tionde

Nils

Öde frälse

1595

Årlig ränta

Frälselandbo