Botteboda

Bötteboda 1580, Botteboda 1622, Battebo 1880

Är upptagen som ett ödetorpsställe i årliga räntan 1622. "Botteboda ligger på Ekeby prästgård och bolbyns ägor mitt
uti byns mulbete. Kan inte bliva besittit utan bolbyn stort fördärv, bliver för den skull avsagder och denna skatt igen upplagder, årligen utgöra; Prestegården 61 öre, Måns Persson Ekeby 61 öre, Nils Andersson Ekeby 61 öre"
År 1648 klagar kyrkoherden Nicolaus Magnelii till domkaptlet i Strängnäs att Conrad von Falkenberg "haver köpt av kronan en utjord Botteboda benämnd ....för 18 öre smt ... och nu där insatt en torpare". Mulbetet och fångeskogen ansågs bli fördärvad om torparen blev kvar. Här nämns också att denna utjord är "kyrkojord och urminnes till prästegården oklandrat hävdat".

Ruiner efter bebyggelse i Prästgårdsskogen mellan Hässelgärdet och Gölinge

Botteboda 1595 Årlig ränta   Kronotorpare
Botteboda 1622 Årlig ränta   Ödetorpställe. Botteboda ligger på Ekeby prästgård och bolbyns ägor mitt uti byns mulbete, kan inte bliva besittit utan bolbyn stort fördärv, bliver för den skull avsagder och denna skatt igen upplagder
Botteboda 1686 Reduktions-längd   Öde torpställe på Ekeby ägor