Björka

biörkom 1549, biörka 1554, byrka 1573,

I genomgången av ortnamn i Kumla (Kumlabygden III s 20-21) tolkar Lars Hellberg Björka som odlingen vid eller i Björkskogen. Eftersom de äldre namnformerna i Ekeby-Björka är likartade finns inte någon anledning att frångå denna tolkning här. Byn kan tillhöra det äldre bebyggelseskiktet i Ekeby och har på sina ägor ett gravfält i norr Raä 11 och ett område med stensättningar i skogsbygden i söder, Raä 13.
Under 1500-talet redovisas allmänt fyra skattehemman. 1549 redovisas även två halva frälsehemman.

Ägonamn
Nr 1= Norrgården, Nr 2= Sörgården, Nr 1 o 4 kallas för rothållet och nr 2 o 3 rusthållet
Rusthållet, Skattehemmanet (sockenstämma 1774)
Björka oxehage, Björka slåtterkärr, Bränningshagen, ,Fallalotten, Hultafallet, Hultet, Kalkkullahagen, Kolbäckslotten, Komossen, Koängen, Leran, Lergärdet, Mattsahagen, Norrängen, Nyängen, Stora kärret, Träkärrshagen, Uddabackslotten, Vabäckstorpet, Århuset. (laga skifteshandlingar)

 

1549

Årlig ränta

Mons

12 öresland

1549

Årlig ränta

Håkan

12 öresland

1549

Årlig ränta

Nils

12 öresland

1549

Årlig ränta

Nils Törilsson

12 öresland

1549

Årlig ränta

Nils Svensson

6 öresland, landbo

1549

Årlig ränta

Håkan

6 öresland, landbo

1555

Anm

Nils

6 Denningeland

1555

Årlig ränta

Nils

½ markland skatte

1555

Årlig ränta

Sven Jonsson

3 öresland 8 penningland skatte

1555

Årlig ränta

Pelle Ersson

3 öresland skatte

1555

Årlig ränta

Mons Persson

3 öresland skatte

1556

Årlig ränta

Oluff Larsson

½ markland skatte

1556

Årlig ränta

Sven Jonsson

3 öresland 8 penningland skatte

1556

Årlig ränta

Pelle Persson

3 öresland skatte

1556

Årlig ränta

Måns Persson

3 öresland skatte

1560

Årlig ränta

Måns

3 öresland skatte

1560

Årlig ränta

Per Persson

3 öresland skatte

1560

Årlig ränta

Olof Larsson

½ markland skatte

1560

Årlig ränta

Sven

10 örtugland skatte

1561

Tiondelängd

Carl

½ markland = 6 ha

1561

Tiondelängd

Per

½ markland = 6 ha

1561

Tiondelängd

Måns

½ markland = 6 ha

1562

Årlig ränta

Måns

½ markland

1562

Årlig ränta

Per Persson

½ markland

1562

Årlig ränta

Olof Larsson

½ markland

1562

Årlig ränta

Sven Jonsson

½ markland

1566

Tionde

Oluff

12 örtugland skatte

1566

Tionde

Swen

12 örtugland skatte

1567

Årlig ränta

Måns

½ markland skatte

1567

Årlig ränta

Per Persson

½ markland skatte

1567

Årlig ränta

Oloff

½ markland skatte

1567

Årlig ränta

Sone

½ markland skatte

1573

Årlig ränta

H Måns

½ markland = 6 ha

1573

Årlig ränta

Måns Eriksson

½ markland = 6 ha

1573

Årlig ränta

Olof Månsson

½ markland = 6 ha

1573

Årlig ränta

Olof Persson

½ markland = 6 ha

1575

Årlig ränta

Per Månsson

½ markland skatte

1575

Årlig ränta

Måns

½ markland skatte

1575

Årlig ränta

Oloff Månsson

½ markland skatte

1575

Årlig ränta

Oloff Persson

½ markland skatte

1576

Tionde

Per

1576

Tionde

Mons

1576

Tionde

Olof Persson

1576

Årlig ränta

Per Månsson

½ markland skatte

1576

Årlig ränta

Måns Persson

½ markland skatte

1576

Årlig ränta

Oloff Månsson

½ markland skatte

1576

Årlig ränta

Olof Persson

½ markland skatte

1577

Årlig ränta

Per Månsson

½ markland skatte

1577

Årlig ränta

Måns Persson

½ markland skatte

1577

Årlig ränta

Olof Månsson

½ markland skatte

1577

Årlig ränta

Olof Persson

½ markland skatte

1578

Tionde

Olof

1578

Tionde

Olof Monsson

1578

Tionde

Mons

1578

Tionde

Per

1579

Tionde

Per

1579

Tionde

Mons

1579

Tionde

Olof Månsson

1579

Tionde

Olof Persson

1581

Årlig ränta

Per Månsson

½ markland skatte

1581

Årlig ränta

Måns Persson

½ markland skatte

1581

Årlig ränta

Olof Månsson

½ markland skatte

1581

Årlig ränta

Olof Persson

½ markland skatte

1591

Årlig ränta

Per Månsson

½ markland

1591

Årlig ränta

Jöns Ragualdsson

½ markland

1591

Årlig ränta

Olof Månsson

½ markland

1591

Årlig ränta

Joen Andersson

½ markland

1595

Årlig ränta

Per Månsson

½ markland

1595

Årlig ränta

Jöns Ravalsson

½ markland

1595

Årlig ränta

Olof Månsson

1 markland 2½ öresland

1595

Årlig ränta

Olof Larsson

½ markland

1597

Tiondelängd

Per

1597

Tiondelängd

Jöns

1597

Tiondelängd

Olof Månsson

1597

Tiondelängd

Olof Larsson

1622

Årlig ränta

Olof Bengtsson

½ skatte, åker till 5 öresland, äng skog och mulbete god, intet fiskevatten, humlegård nylagd

1622

Årlig ränta

... Andersson

½ skatte, åker till 5 öresland, äng skog och mulbete god, intet fiskevatten, humlegård nylagd

1622

Årlig ränta

Anders Olofsson

½ skatte, åker till 5 öresland, äng skog och mulbete god, intet fiskevatten, humlegård nylagd

1622

Årlig ränta

Olof Larsson

½ skatte, åker till 5 öresland, äng skog och mulbete god, intet fiskevatten, humlegård nylagd

1622

Boskapslängd

Måns

Sto 1, oxe 1, stut1, ko 2, kviga 1, får5, svin 2, utsäde 2½ tunna

1622

Boskapslängd

Anders Nilsson

Sto 2, oxe 1, stut 1, ko 2, kviga 1, får5, svin 2, utsäde 2 ½ tunna

1622

Boskapslängd

Olof Larsson

Sto 1, stut 2, ko 2, får5, svin 2, utsäde 2 ½ tunna

1622

Boskapslängd

Jon

Ryttare. Fåle 1, oxe 2, ko 3, kviga 2, får6, svin 1, utsäde 2 ½ tunna

1622

Boskapslängd

Hans

Ryttare. Sto 1, oxe 1, ko 2, kviga 2, får3, utsäde 2 ½ tunna

1622

Boskapslängd

Anders Olofsson

Ryttare. Fåle 1, sto 3, oxe 2, stut 2, ko 4, kviga 3, får8, svin 7, utsäde 5 tunnor

1622

Boskapslängd

Olof Bengtssons änka

Knektänka. Stut 2, ko 1, får2, utsäde 2 ½ tunna

1622

Boskapslängd

Jöns Olofsson

Knekt. Sto 1, ko 1

1622

Boskapslängd

Johan

Knekt. Ko 1

1628

Mantalslängd

Måns

2

1628

Mantalslängd

Hans

2

1628

Mantalslängd

Jon

3

1628

Mantalslängd

Anders Olofsson

3

1628

Mantalslängd

Anders Nilsson

3

1668

Mantalslängd

Bengt Nilsson

4

1668

Mantalslängd

Konan Valborg

1

1668

Mantalslängd

Nils skomakare o dräng

2

1668

Mantalslängd

Jöns skomakare

1

1668

Mantalslängd

Herr Olofs folk

7

1668

Mantalslängd

Nils Månsson

2

1668

Mantalslängd

Per Månsson

1

1668

Mantalslängd

Lars Jönsson

3

1668

Mantalslängd

Erik Nilsson

3

1668

Mantalslängd

Hu Brita knekthustru

1