Beltaretorp

Beltaratorp 1549, Beltstorp 1555, Beltaretorp 1561

Ursprunget till namnet är substantivet bältare, vilket betyder gördel- och sadelmakare. Torpet står upptaget som ett frälsetorp i årliga räntan och försvinner ur längderna i början av 1600-talet.
I handlingarna till laga skiftet i Högtorp omnämns Bältarängen, Beltareängen. Denna var belägen i östligaste delen av Högtorp på gränsen till Ulfstorp. Belägenheten och namnförekomsten gör det troligt att detta är platsen för Beltaretorp.

  

1549

Årlig ränta

Per

6 öresland, landbo

1554

Årlig ränta

Per

Frälselandbo

1555

Årlig ränta

Per

Frälse

1556

Årlig ränta

Per

Frälse

1560

Årlig ränta

Per

Frälse

1561

Tiondelängd

Måns

Olagd jord, torpare

1566

Tionde

Måns

Öde frälse

1567

Årlig ränta

Måns

Frälse

1572

Avkort

Frälsehemman, öde

1573

Årlig ränta

Måns

Frälselandbo, öde 1573

1575

Årlig ränta

Frälse

1576

Årlig ränta

Frälse

1577

Årlig ränta

Måns

Frälse

1591

Årlig ränta

Måns

Frälselandbo

1595

Årlig ränta

Måns

Frälselandbo